Nieuwsbericht

Convenant Schoon en Emissieloos Bouwen: Een Duurzame Toekomst in de Bouwsector

Profielfoto van Barbara Hasselaar
8 november 2023 | 1 minuut lezen

Op 30 oktober is het convenant Schoon en Emissieloos Bouwen (SEB) ondertekend.
In het convenant zijn afspraken gemaakt om de bouw schoner, duurzamer, gezonder en stiller te maken, wat goed is voor natuur, gezondheid en klimaat.

Ambiteuze doelstellingen
In een wereld waar duurzaamheid en milieubewustzijn steeds belangrijker worden, is het Convenant Schoon en Emissieloos Bouwen een veelbelovende stap vooruit in de bouwsector. Dit initiatief, ondertekend door belangrijke spelers in de Nederlandse bouwindustrie, markeert een collectieve inspanning om de negatieve impact van de bouw op het milieu te verminderen en een schone, emissieloze toekomst te bevorderen.

Het convenant, ondertekend door bouwbedrijven, overheden en belangenorganisaties, stelt ambitieuze doelstellingen voorop. Een van de belangrijkste doelstellingen is het verminderen van de uitstoot van broeikasgassen in de bouwsector. Dit zal worden bereikt door het gebruik van schonere bouwmaterialen en -technologieën, evenals het verminderen van de uitstoot tijdens de bouwfase. Het convenant bevordert ook innovatie en samenwerking tussen verschillende stakeholders om duurzame bouwpraktijken te bevorderen.

Schonere bouwplaatsen
Een ander cruciaal aspect van het convenant is de focus op schonere bouwplaatsen. Dit omvat maatregelen om bodemverontreiniging te voorkomen, waterverbruik te minimaliseren en geluids- en stofvervuiling te verminderen. Bovendien worden strenge regels opgelegd voor het beheer van afvalstromen, wat zal bijdragen aan een circulaire economie.

Het Convenant Schoon en Emissieloos Bouwen is niet alleen een belangrijke mijlpaal voor duurzaamheid, maar het biedt ook economische voordelen. Door de overgang naar schonere bouwpraktijken zal de sector efficiënter worden en nieuwe zakelijke kansen creëren, zoals de ontwikkeling van groene technologieën en materialen.

Kortom, het Convenant Schoon en Emissieloos Bouwen is een veelbelovend initiatief dat de Nederlandse bouwsector op weg helpt naar een duurzame toekomst. Met ambitieuze doelstellingen en een brede steun van belanghebbenden, belooft dit convenant een verschil te maken in de strijd tegen klimaatverandering en milieuschade. Het is een inspirerend voorbeeld van hoe samenwerking en innovatie de weg kunnen banen naar een schonere, emissieloze bouwsector.

Bekijk hier meer over SEB.

RAW werkgroep SEB
Met de verduurzaming van de RAW-systemtiek staan we ook stil bij SEB. Vanaf Q1 2024 willen we dan ook gaan starten met een RAW werkgroep SEB.
Heb je interesse? Meld je dan vooral aan voor deze werkgroep en maak impact door je steentje bij te dragen.