Nieuwsbericht

Kennispaper: Overwegingen voor implementatie MKI in het RAW-bestek

Profielfoto van Barbara Hasselaar
7 maart 2024 | 1 minuut lezen

CROW beheert en ontwikkelt een breed scala aan normen en richtlijnen voor de Nederlandse grond-, weg- en waterbouw (GWW). Een van de bekendste en meest gebruikte producten in het CROW-portfolio is de RAW-systematiek. De RAW-systematiek is het gestandaardiseerd stelsel van juridische, administratieve en technische voorwaarden, voor in de contracten (bestekken) die zijn gericht op het aanbesteden en uitvoeren van GWW-werken. 

De stappen die nu gezet worden om ervoor te zorgen dat de RAW-systematiek toekomstbestendig is en blijft is het expliciet(er) opnemen van duurzaamheids facetten in de RAW-systematiek. Hierbij hoort o.a. de zoektocht naar de mogelijkheden om de milieukostenindicator (MKI) in te bedden in de RAW-systematiek.

De MKI is een prestatie-indicator waarmee de milieubelasting van een product kan worden gemeten en wordt in de Nederlandse GWW-sector steeds vaker toegepast voor het sturen op duurzaamheid. Daarom wil CROW onderzoeken of de MKI van toegevoegde waarde is binnen de RAW-systematiek en welke voorwaarden en aandachtspunten hieraan verbonden zijn.

De eerste stappen hierin zijn gezet onder andere door de opdracht die CROW aan RHDHV heeft gegeven voor het opstellen van een kennispaper. Hiermee geven we inzicht in de volgende punten:
• De opbouw en werking van de MKI;
• Het raakvlak van de MKI met de RAW-systematiek;
• De randvoorwaarden en aandachtspunten voor effectief gebruik van de MKI in de RAW-systematiek;
• Voorbeelden van besteksteksten die kunnen worden gebruikt voor het sturen op de MKI.

Naast het kennispaper heeft CROW ook 3 Verkenningsmiddagen georganiseerd.
De input die we hiermee hebben opgehaald samen met het kennispaper is input voor de op te starten RAW-werkgroep.

Download hier het Kennispaper Verduurzaming RAW-systematiek Overwegingen voor implementatie MKI