Nieuwsbericht

Nieuwe versie Standaard Systematiek Kostenramingen

Profielfoto van Barbara Hasselaar
14 november 2023 | 1 minuut lezen

Het managen van kosten in bouwprojecten, groot én klein, is complex. Verschillende partijen zijn betrokken en een grote diversiteit aan factoren spelen mee bij het maken van ramingen. De standaardsystematiek voor kostenramingen (SSK) ondersteunt hierbij. onlangs is er een nieuwe versie van de SSK gepubliceerd, waarbij het vernieuwde rekenmodel de grootste verandering is.

Aangepast rekenmodel
Naar aanleiding van diverse ontwikkelingen in de sector en verschillende gebruikservaringen is het rekenmodel aangepast. De nieuwe versie van de systematiek heeft het versienummer v2.4.001. Met deze aanpassing zijn het model en de handreiking van SSK nog beter op elkaar afgestemd. 

Ook zijn er een aantal begrippen en definities aangepast. Deze aanpassingen zijn eerst in het rekenmodel doorgevoerd en vervolgens in de handreiking. De complete (en uitgebreide lijst) met aanpassingen staan in hoofdstuk 7 “Logboek met modelwijzigingen” van de handleiding van het rekenmodel.  

Deze nieuwe versie is tot stand gekomen in samenwerking met kostendeskundigen van Rijkswaterstaat, ProRail, Kodos, Witteveen & Bos en vdMeer Kosten&Kennis. CROW heeft hierbij het proces gefaciliteerd.  

De nieuwe versie van SSK is beschikbaar via onze online kennisbank in het onderdeel Kostenmanagement. Het rekenmodel is zonder de handreiking ook gratis beschikbaar. 

Efficiënte en inzichtelijke kostenramingen 
Het maken van ramingen van investerings- én/of levensduurkosten (onderhoudskosten) van projecten gebeurt met de SSK op eenduidige wijze. Daardoor zijn ramingen inzichtelijk en beter onderling vergelijkbaar en te volgen in de tijd. Dat draagt bij aan een verbetering van de communicatie over het managen van projecten. 

Download het gratis Excel rekenmodel of bekijk de handreiking in onze kennisbank.

Met vragen over de systematiek en de nieuwe versie kan je terecht bij onze helpdesk.