Nieuwsbericht

Meer mogelijkheden voor Biodiversiteit in RAW; behoefte en noodzaak zijn duidelijk!

Profielfoto van Barbara Hasselaar
19 december 2023 | 3 minuten lezen

Afgelopen dinsdag 12 december waren er ruim 45 geïnteresseerde naar CROW in Ede gekomen voor de Verkenningsmiddag Biodiversiteit in RAW.

Doel van de verkenningsmiddag was het gesprek met elkaar aan gaan over de mogelijkheden om, onder andere in het kader van de verduurzaming RAW, biodiversiteit te bevorderen in de RAW-systematiek.
Wat kan er al wel, zijn de gebruikers daar ook van op de hoogte? Is het een zoektocht of we biodiversiteit meer kunnen faciliteren of zit er ook een menselijke component aan dat de ontwerper, bestekschrijver en alle andere betrokkenen ook daadwerkelijk de kennis in huis hebben en de noodzaak in zien om biodiversiteit te stimuleren? En weet iedereen eigenlijk wel wat biodiversiteit precies inhoudt? En welke maatregelen daar bij aansluiten die kunnen worden opgenomen in het bestek?

Genoeg vragen om de middag mee te vullen. We hebben met elkaar dan ook veel kennis, ervaring en behoeftes uitgewisseld rondom dit onderwerp.
Dat we nog niet alles scherp hebben gekregen is duidelijk, daar moet CROW met hulp vanuit de praktijk mee aan de slag. Dat er behoefte is aan duidelijkheid, voorbeelden van toepassing en het ook praktisch toepasbaar maken in de RAW-systematiek is wel een feit!

Wat we willen benadrukken is, dat het nu al mogelijk is om zaken op het gebied van duurzaamheid en biodiversiteit op te nemen in het RAW-bestek. Deze voorbeelden zijn verzameld in de Handreiking Duurzaamheid in RAW.


Rode draad
Tijdens de discussie groepen zijn er een aantal vragen besproken:

  • welke oplossingen en/of maatregelen op het gebied van biodiversiteit vraagt je uit via RAW?
  • Zijn de oplossingen/maatregelen binnen RAW toereikend om de doelstellingen van jou organisatie te realiseren?
  • Welke oplossingen en/of maatregelen op het gebied van biodiversiteit zou je (nog meer) uit willen vragen via RAW, maar kun je er nu niet in vinden?
  • In welke hoofdstukken verwacht je deze mogelijkheden binnen RAW?

Van de input uit deze discussiegroepen is een ‘rode draad’ op papier gezet. Nog geen keiharde richting of zaken die CROW gaat oppakken, maar juist input voor de op te richten werkgroep die met deze informatie aan de slag kan. Het geeft namelijk wel een behoefte weer.

Bekijk hier de ‘rode draad’.

Presentaties en informatie
Om meer zicht te krijgen op wat er nog meer aan de orde is gekomen tijdens deze Verkenningsmiddag delen we de presentaties met jullie:

Tijdens de presentatie van Aloy van Slingerland van Heijmans kwam ook de Natuurladder ter sprake.
Dit is geen product of dienst van CROW maar een ontwikkeling van Heijmans samen met Dura Vermeer.

Meer over de totstandkoming van de Natuurladder lees je in dit artikel: Heijmans en Dura Vermeer ontwikkelen Natuurladder en daarnaast komt de tool voor iedereen beschikbaar via de onafhankelijke site: Deltaplan biodiversiteit

Praktijkvoorbeelden
Graag delen we ook het Handboek Natuurinclusief bouwen van de gemeente Amsterdam.
Hierin zijn 20 ideeën opgenomen ter inspiratie. Een mooi praktisch handboek.

Lees hier meer over het handboek en de download mogelijkheid.

Oproep
Heb jij vanuit je werkgever/organisatie ook voorbeelden te delen zoals het handboek vanuit Amsterdam? Laat dit ons dan vooral weten.
Zo helpen we elkaar met inspirerende voorbeelden en verrijken we de RAW-standaard met toepasbare mogelijkheden. We zien ze graag tegemoet via
raw-duurzaam@crow.nl

Heb je nog andere input op het gebied van biodiversiteit in RAW?  Dan horen wij dat natuurlijk ook heel erg graag.

Alvast bedankt!