Nieuwsbericht

Extra optionele catalogus - kan bijdragen aan een betere contractuele basis

Profielfoto van Barbara Hasselaar
5 maart 2024 | 2 minuten lezen

Beste RAW-Gebruikers,

Afgelopen weken is via diverse kanalen kenbaar gemaakt dat via de RAW-bestekschrijfsoftware van Brink/Ibis een aanvullende optionele catalogus beschikbaar is gekomen met daarin teksten van Moederbestek.nl.

CROW is de beheerder van de RAW-systematiek en werkt met paritair samengestelde werkgroepen aan het (door)ontwikkelen van de RAW-systematiek. Hierbij worden uitgebreide beoordelingsprocedures doorlopen. De door de werkgroepen opgestelde resultaatsbeschrijvingen en technische bepalingen worden na gereed komen op de gestelde uitgangspunten getoetst door CROW. Vervolgens worden zij beoordeeld door de Juridische en Bestekstechnische Commissie, waarna zij worden aangeboden aan de RAW-Raad ter voorlopige goedkeuring en vaststelling. Hierna kan tervisielegging plaatsvinden. Na verwerking van opmerkingen en commentaren op de tervisielegging door de werkgroep, CROW en de Juridische en Bestekstechnische Commissie wordt het eindresultaat aangeboden aan de RAW-Raad ter definitieve goedkeuring en vaststelling.

Wij horen en zien vanuit RAW de ontwikkelingen die gaande zijn. De teksten die door Moederbestek.nl worden aangeboden hebben niet het RAW-proces doorlopen. Wij zijn ons er wel van bewust dat er een grote groep RAW-gebruikers teksten van Moederbestek.nl toepast in hun bestekken.

De teksten van Moederbestek.nl zijn een product van BouwCirculair. BouwCirculair staat los van CROW. De teksten van Moederbestek.nl hebben nadrukkelijk niet het voorgenoemde proces doorlopen dat gangbaar is binnen CROW. In de wetenschap dat een deel van de RAW-gebruikers ook gebruik maakt van de teksten van BouwCirculair, heeft CROW wel feedback op teksten van BouwCirculair gegeven met als doel om deze beter aan te laten sluiten bij de RAW-systematiek.

De opmerkingen die zijn gemaakt door de beheerders van RAW zijn één op één overgenomen door Moederbestek.nl. Deze opmerkingen zijn gemaakt op basis van de ervaring van de RAW-beheerders. De teksten van Moederbestek.nl hebben uiteraard ook met deze controle niet het RAW-proces met een werkgroep, RAW-Raad en Juridische en Bestekstechnische Commissie doorlopen. De teksten zoals die op dit moment door Brink Ibis worden aangeboden zie je daarom niet terug in de RAW catalogus bepalingen die door RAW worden gefaciliteerd in de besteksschrijfsoftware, maar zullen als los bestand te raadplegen zijn.

Ondanks dat het gehele RAW-proces niet is doorlopen, zijn wij ervan overtuigd dat de aangebrachte wijzigingen in de teksten van Moederbestek.nl bijdragen aan een betere contractuele basis dan voorafgaand aan de feedbackronde het geval was.

Bekijk het nieuws op IBIS.nl
Bekijk het nieuws op moederbestek.nl

Met vragen kun je terecht bij:
- Mark van der Sluys of
- Tom de Water

Algemene RAW/contract vragen kunnen gesteld worden aan de RAW-helpdesk.