Nieuwsbericht

Deel 3 - Voorwaarden RAW-systematiek wordt niet uitvoerig gelezen.

Profielfoto van Barbara Hasselaar
21 maart 2024 | 3 minuten lezen

"Mijn naam is Rob Boersma, werkzaam bij het team RAW Toepassing. Dit team ondersteunt onze RAW-gebruikers bij het goed toepassen van de RAW-systematiek. Denk daarbij aan de RAW-helpdesk, bestekscontroles en de vele RAW-cursussen.
Naast mijn werk heb ik verschillende leuke hobby’s, zoals toeren op de fiets, voetbal kijken bij mijn kinderen en voetbalwedstrijden fluiten".

Rob hoe ben jij eigenlijk terecht gekomen in het ‘RAW werkveld’?

“Al vanaf mijn 14de ben ik werkzaam in de wereld van de civiele techniek. Ik kende een aantal stratenmakers en ging met hen mee als opperman. Ik ben eigenlijk altijd in het wereldje blijven hangen. Na mijn 20ste ben ik ook allerlei opleidingen gaan volgen om van vakman straatmaker naar uitvoerder uit te groeien met uiteindelijk een eigen bedrijf. Al die werkzame jaren was de RAW de onderlegger van onze uitvoering. Je kunt wel zeggen dat ik met de RAW ben opgegroeid. En dan is het inmiddels zo’n 42 jaar dat ik in dit vakgebied actief ben”.

Wat vind jij het mooiste aan je werk?

"RAW biedt veel duidelijkheid en is voor mij ook heel helder. Mijn mening is: als het niet duidelijk is dan heb je het verkeerd opgeschreven. Iedereen moet begrijpen wat er staat en wat er wordt bedoeld als je een RAW-bestek leest. Als er iets onduidelijk is of onjuist, ga dan in gesprek met de bestekschrijver. Los het met elkaar op. Dat is mooi aan het werk, samen iets goeds neerzetten.

Als teamlid van RAW toepassing kom je in aanraking met alle hoofdstukken van de RAW-systematiek. Soms de ene wat meer dan de andere. En soms ook afhankelijk van wat er in de markt gebeurd, dan kunnen we op een bepaald thema meer vragen bij de RAW-helpdesk binnen krijgen. De diversiteit is mooi aan mijn werk".

We zijn bij CROW druk bezig met de opmaat naar de Standaard RAW 2025 en daarbij ook met de Verduurzaming van de RAW-systematiek. Welke verbeterkansen zie jij op het verder inhoudelijk uitbreiden van de RAW 2025?

“RAW kan verduurzamen door in hoofdstukken bepaalde verplichtingen op te nemen die alle marktpartijen dwingen om na te denken over de bouwstof die ze gebruiken en de hulpwerken/machines. Nu bedenken veel aannemers het verduurzamen in een EMVI-plan omdat opdrachtgevers dit eisen. Maar als RAW het als een standaard weet voor te schrijven dan is er al heel veel gewonnen. Daar zijn we nu ook druk mee bezig via het Programma Verduurzaming RAW. Daarbij worden eerst de hoofdstukken onder handen genomen die voor de meeste impact kunnen zorgen in de gww-sector, dat zijn asfalt, staal en beton. Ook dit zijn onderwerpen die wij straks weer meenemen in de cursussen en waar we bij de helpdesk ook aandacht aan schenken”.

Welke grote behoefte zie jij op het gebied van de RAW-systematiek?

“Of het een behoefte is weet ik niet, maar wat ik zie is dat in deel 3 van een RAW bestek veel aanvullende verplichtingen worden opgenomen. Aannemers rekenen vaak alleen vanuit deel 2.2 van een bestek. Deel 3 wordt niet uitvoerig gelezen. Ik zou willen dat als er een aanvullende verplichting wordt opgenomen in deel 3 van een RAW-bestek dat men dan ook de verplichting heeft in alle posten in deel 2.2 hiernaar te verwijzen, zodat als men calculeert dan ook weet dat er bij die post een extra verplichting zit die niet in de standaard RAW is opgenomen. Hier worden veel fouten in gemaakt tijdens het calculeren. Meer aandacht daarvoor zou goed zijn”.

De RAW-systematiek is een veelomvattend geheel. Waar ligt jou kennis, en enthousiasme?

"Ik ben overal voor in. Maar wat ik het meest leuke vind in de RAW zijn de hoofdstukken:

  • 01 Algemeen en administratief
  • 17 Verontreinigde grond en verontreinigd water
  • 22 Grondwerken
  • 51 Groenvoorzieningen
  • 80 Funderingslagen
  • 81 Bitumineuze verhardingen
  • 82 Betonverhardingen
  • 83 Elementenverhardingen
  • 84 Bijzondere verhardingen

Je bemant ook wekelijks de RAW-helpdesk. Welke vraag zie jij vaak voorbijkomen?

“Er komen veel vragen binnen over de risico- en indexeringsregeling.

Voorbeeld vraag: Er is discussie ontstaan tussen ons en onze opdrachtnemer betreffende indexatie. Onze inkoop is van mening dat er niet geïndexeerd mag worden. Onze opdrachtnemer denkt hier uiteraard anders over. Ik wil dan ook ons bestek laten checken of er geïndexeerd mag worden. Hier is namelijk nu ook intern discussie over.                           

In dit meerjarig onderhoudsbestek was er niets vermeld over de indexering. Hoe ga je dan om met de prijzen per eenheid. De Standaard RAW Bepalingen 2020 zijn van toepassing verklaard en dus ook algemene bepaling 01 04 01 lid 03 waar staat dat de risicoregeling van toepassing is tenzij het bestek anders vermeld.

Waarom men deze bepaling niet weet is te vinden is mij een raadsel, mooie is wel dat we mensen wel kunnen helpen als de vraag bij de helpdesk binnenkomt”.

Benieuwd hoe het ook al weer precies zit met de Risico- en indexeringsregeleing?
Bekijk dan de animatie waarin het eenvoudig en stap voor stap is uitgelegd.

Heb jij een vraag voor Rob?
Deze kun je stellen via de RAW-helpdesk of door een bericht aan Rob te sturen.