Nieuwsbericht

Van signaal naar doorontwikkeling – Duurzaamheid als standaard

Profielfoto van Barbara Hasselaar
27 februari 2024 | 3 minuten lezen

Tom de Water, RAW-collega bij CROW is gastredacteur geweest voor DGWW, de Digitale inspiratieplek en kennisplatform voor Klimaatneutrale en Circulaire Infrastructuur! Hiervoor heeft hij 3 mooie blogs geschreven in het kader van de Verduurzaming RAW. We delen graag het eerste blog met jullie.

In mei 2022 heb ik de overstap gemaakt van de aannemerij naar CROW. Bij CROW ben ik begonnen als RAW-beheerder. Een rol die mij goed past en die onlangs is uitgebreid naar deelprogramma manager Verduurzaming RAW.

Duurzaamheid in de GWW-sector
CROW heeft in 2021 een start gemaakt met een programma om het portfolio van CROW te verduurzamen. RAW valt als contractsystematiek binnen het portfolio van CROW waardoor begin 2022 team RAW beheer is begonnen met het pionieren in de richting van duurzaamheid in de GWW/RAW. Wellicht aan de late kant zullen velen van jullie zeggen. De signalen dat er in de RAW-systematiek ruimte moet komen voor duurzaamheid zijn inderdaad al eerder bij ons binnengekomen. Vandaar dat begin 2022 duidelijk het initiatief is genomen om te kijken welke ontwikkelingen er allemaal plaats vinden in de GWW-sector.

Daarnaast is het goed om te weten dat herzieningen in RAW in basis pas plaats vinden als de kennis ”gestold” is. Herzieningen komen tot stand via paritair samengestelde werkgroepen. Waarna de opgestelde herzieningen voorgelegd worden aan de RAW-Raad een aan de Juridische en Bestekstechnische Commissie. Zij toetsen of werkgroepen de voorgestelde herzieningen als gestolde kennis in paritaire samenstelling hebben opgesteld en juridisch kloppend zijn. Deze werkwijze draagt er aan bij dat de RAW-systematiek na ruim 50 jaar nog steeds als dé betrouwbare contractsystematiek wordt gezien in de gww- en groensector. Dat het te lopen proces kan leiden tot tegengestelde belangen, met onder andere de duurzaamheidstransitie, kom ik later in een volgend blog nog op terug. De betrouwbaarheid zorgt er mede voor dat in ieder geval alle publieke opdrachtgevers op enige manier gebruik maken van de RAW-systematiek of de inhoud van de RAW-systematiek in hun contracten.

Begin 2022 is al een eerste voorzichtige conclusie getrokken dat er al een hele hoop mooie dingen gebeuren met RAW. In onze Handreiking Duurzaamheid in RAW geven wij aan op welke manier duurzaamheid in RAW toepassen nu al mogelijk is.

Wat tevens naar voren is gekomen begin 2022 is dat de impact op de duurzaamheidstransitie met aanpassingen in RAW enorm kan zijn. Die gedachte en het pad richting 2030 is weergegeven in het Position Paper RAW en Duurzaamheid in 2030!. Een van de hoofdzaken die in het position paper staat verwoord is het belang van de koplopers met de prachtige initiatieven en pilots. De vraag die daar direct op volgt is hoe kunnen we ervoor zorgen dat deze mooie initiatieven en pilots bij succes sneller een plek kunnen krijgen in RAW. RAW is een U.A.V. contractsystematiek die CROW beheert maar van de gebruikers (in basis opdrachtgevers en aannemers) is. Omdat CROW met RAW de impact wil maken is het position paper uitvoerig getoetst bij de gebruikers. Zo is het position paper gepresenteerd tijdens:

  • Een expertmeeting. Een expertmeeting is een vorm waarmee wij als RAW een toetsing doen van een ontwikkeling of vraagstukken zoals wij die zien.
  • Tijdens een sessie op de Infratech begin 2023 in Ahoy.
  • Tijdens een young professionals kenniscafé. Georganiseerd als tip van de expertmeeting.
  • Bij een RAW kenniscafé asfalt. Bij een kenniscafé gaan wij tijdens een middag dieper in op één RAW onderwerp. Tijdens dit café over asfalt is een korte toetsing van het position paper direct meegenomen
  • En bij diverse RAW-gebruikersdagen. Bij RAW-gebruikersdagen praten wij gebruikers bij over de laatste ontwikkelingen en halen wij signalen op over verbeteringen van de systematiek.

Allemaal mooie manieren om het position paper te toetsen en na de moeizame corona periode goede momenten om weer meer fysiek contact te hebben met RAW-gebruikers.

Het position paper is zeer positief ontvangen en er zijn twee belangrijke inzichten opgedaan:

  1. Het laten landen van duurzamere oplossingen in RAW zorgen ervoor dat het peloton meegenomen wordt in de ontwikkelingen die bij de koplopers tot een succes leiden.  Zorg er wel voor dat de betrouwbaarheid van de RAW-systematiek niet in het geding komt!
  2. Wil je impact maken met RAW begin dan met de materialen asfalt, beton en staal!

Deze signalen hebben wij van harte in ontvangst genomen en meegenomen in het programma versnellen/verduurzamen RAW.

Kijk ook eens op RAW.nl voor het artikel Hoe duurzaam kunnen we de RAW-systematiek maken. Hierin is een terugblik opgenomen naar de expertmeeting en de Young professionals sessie die daarop volgde.

BLOG 2 EN 3 van Tom de Water