Nieuwsbericht

Hoe duurzaam kunnen we de RAW-systematiek maken?

Profielfoto van Barbara Hasselaar
1 maart 2023 | 3 minuten lezen

De maand maart staat bij RAW in het teken van Duurzaamheid in RAW. 
 
De afgelopen periode zijn er verschillende stappen gezet om inzicht te krijgen in de mogelijkheden hoe duurzaamheid toe te passen in de RAW-systematiek. En vooral hoe kunnen we deze stappen versnellen om de doelstelling van 2030, circulair en klimaatneutraal werken, te halen.  

Feit is dat er al mogelijkheden zijn om het aspect duurzaamheid mee te nemen in een RAW-bestek. Het is dus niet dat het nog niet gebeurd of niet kan maar we willen naar een standaard toe. Een standaard waarbij de RAW-gebruikers op een zelfde eenduidige manier kunnen werken met duurzaamheid in een RAW-bestek. 

Position Paper RAW en Duurzaamheid in 2030 

Het is duidelijk dat wanneer we als CROW stappen willen zetten rondom de verduurzaming van de RAW -systematiek, we dit niet alleen kunnen. We hebben de markt, gebruikers, opdrachtgevers en opdrachtnemers hierbij nodig.  
Om inzichtelijk te krijgen welke stappen er gezet moeten worden om aan de doelstellingen 2030 te voldoen is het Position Paper RAW en Duurzaamheid in 2030 opgesteld door Joost Fijneman. 

Dit position paper gaat in op de rol die de RAW-systematiek kan spelen en de bijdrage die het kan leveren in de transitie naar het klimaatneutraal en circulair aanleggen én onderhouden van infrastructurele werken in 2030. 
Daarbij hebben we de volgende vier stappen voor ogen: 
1. Bundelen, trechteren en vastleggen van bewezen, duurzame oplossingen 
2. Een duurzame basis als springplank voor verdere ontwikkelingen 
3. 10.000 (steeds) duurzame(re) contracten 
4. Het einde van duurzaamheid – de nieuwe basis voor aanleg en onderhoud van infrastructuur 

This is how we do it! 
Download hier het Position Paper ‘RAW en Duurzaamheid in 2030’ 

Toetsing beeld RAW inzet bij verduurzaming 

Om het beeld uit het position Paper, RAW contracten inzetten voor verduurzaming aanleg en onderhoud infrastructuur, te toetsen hebben we in november 2022 een expertmeeting georganiseerd. 
Met een mooi vertegenwoordiging van gemeenten, provincies, aannemers en advies- en ingenieursbureaus zijn we het gesprek en de discussie aangegaan wat de rol van RAW kan (en moet) zijn. En ook hoe we dit proces kunnen versnellen. Daarbij zijn we ingegaan op de vier stappen uit het position paper, de rol van CROW en de rol van alle vertegenwoordigers aanwezig. En het commitment naar elkaar uitspreken dat we aan de slag moeten met concrete stappen. 
 
Conclusie van deze middag was dat de RAW-systematiek een middel kan zijn waarmee versnelt de duurzaamheidsdoelen behaalt kunnen worden. Waarbij werd benadrukt dat er niet getornd moet worden aan de systematiek, dit wordt gezien als dé standaard! Daarnaast gaf men aan om te focussen op de thema’s die het meeste impact maken: Asfalt, staal, beton en materieel. 

Lees hier de terugblik van deze middag

De RAW-systematiek moet zo in elkaar steken dat jij, jij en jij begrijpt wat er staat 

Dat RAW al 50 jaar bestaat wil niet zeggen dat we af en toe eens kritisch naar de systematiek, thematiek en toepassing moeten kijken. Met name met de blik op de toekomst en de doelen die daar gesteld zijn. Dat hebben we eind januari gedaan met een groep young professionals (jongere onder de 34 jaar). Dit als vervolg op de expertmeeting van november. 
De zin ‘De RAW-systematiek moet zo in elkaar steken dat jij, jij en jij begrijpt wat er staat’ is een mooie afdronk van het Young professional Kenniscafé dat we op 26 september hebben georganiseerd.  De systematiek is voor ons allemaal! 

Enkele boodschappen van deze groep waren: 

  • Laat zien wat de doelstellingen zijn
  • ​Breng de boodschap naar buiten 
  • De tijd van vrijblijvendheid is voorbij
  • Werkgroepen moeten een proactieve houding hebben 
  • Zorg voor een heldere meerwaarde bij het participeren in deze werkgroepen 
  • Werkgroepen ook op zoek naar wat uit de systematiek kan/moet 
  • Verschuiving van kennis 
  • Stel voorwaarde aan deelname werkgroepen 

Benieuwd wat de young professionals CROW nog meer meegaven? 
Lees hier de terugblik.

Binnenkort delen we meer over de vervolgstappen die gezet zijn door het RAW team en wat we dus al gedaan hebben met de opgehaalde input van de twee benoemde sessies. 

Heb jij zelf mooie voorbeelden hoe jij duurzaamheid toepast in een RAW-contract? Deel deze voorbeelden dan vooral met ons. Dan delen wij deze weer met de gebruikers! Zo kunnen we van elkaars kennis en ervaring leren.
Barbara.hasselaar@crow.nl