Nieuwsbericht

Draag jij ook je circulaire steentje bij?

Profielfoto van Tom de Water
26 maart 2024 | 4 minuten lezen

Samen kunnen we zorgen dat de RAW-systematiek die CROW beheert, voor alle gebruikers een snellere herziening krijgt met een duurzamer karakter. Hier kun jij op verschillende manieren aan bijdragen:

  • Duurzame ervaringen delen
  • Word werkgroeplid
  • Beoordeel een Ter Visie Legging (TVL)
  • Draag data aan van aanvullende contracteisen op RAW
  • Sluit aan bij verkenningsmiddagen en expertmeetings/werkgroep voor één dag

Duurzamere ervaringen delen

Aangezien duurzaamheid een permanente plek heeft gekregen bij de herzieningen zijn opgedane ervaringen van essentieel belang. Vooral bij ervaringen die vaker tot een succes hebben geleid is het zeer interessant om te kijken of hier al een plek voor in de RAW-systematiek kan worden gemaakt. Daarnaast zijn ook ervaringen die niet tot het gewenste resultaat hebben geleid erg interessant. Graag horen wij welk idee is geprobeerd en welke ervaring bij de uitvoering van dit idee is opgedaan. Het samenbrengen van deze ervaringen zullen bijdragen aan het versneld verduurzamen van RAW. Het delen van deze ervaringen is mogelijk door een mail te sturen naar: RAW-duurzaam@crow.nl

Werkgroeplid

Als werkgroep werk je in de traditionele vorm mee aan de herziening van een (deel-)hoofdstuk. Samen met andere opdrachtgevers, aannemers en waar nodig adviesbureaus en leveranciers wordt er gekeken naar de technische inhoud van het (deel-)hoofdstuk. De recent gestarte werkgroepen wordt nu ook specifiek gevraagd om met een scherpe blik naar duurzamere toepassingen/eisen in het (deel-)hoofdstuk te kijken. Eerlijkheid dient te vermelden dat het proces met een werkgroep de meeste tijd vraagt van de mogelijkheden om bij te dragen. Aan de andere kant krijgen wij de signalen terug dat je bijdraagt aan een substantiële wijziging waarin je zelf een hoop kennis en ervaring opdoet en tegelijker tijd je netwerk op een laagdrempelige manier aan het uitbreiden bent.

Sinds 2021 maakt RAW gebruik van een jaarlijkse release. Een update met noodzakelijk wijzingen van het afgelopen jaar. Het geeft ons ook de gelegenheid om gebruikers van RAW sneller te voorzien in hun behoefte. Zo is in de release van 2023 bijvoorbeeld een nieuw hoofdstuk 72 Meubilair toegevoegd. Het gemis van meubilair in RAW was een signaal van onze gebruikers. Dit hoofdstuk is door de werkgroep binnen een jaar opgeleverd, wellicht zijn er nog toevoegingen mogelijk maar gebruikers van RAW zijn in de eerste behoefte voorzien en kunnen het meest gekozen meubilair nu uniform uitvragen in hun bestekken.

Dit biedt ook de gelegenheid voor werkgroepen om tussentijds opleveringen te doen, technisch inhoudelijk of vanwege een duurzame wijziging, Zoals al eerder benoemd wordt vanuit deelhoofdstuk 80.1 betongranulaat in de pure vorm niet meer als standaard fundering gefaciliteerd. Dit is slechts een deel van de taken die door de werkgroep van deelhoofdstuk 80.1 zijn opgenomen. Overige zaken zoals functionele eisen en bijbehorende proeven hebben meer tijd nodig. Een overzicht van de te starten werkgroepen is te vinden op www.RAW.nl/groepen

Ter Visie Legging beoordelen

Alle wijzigingen die plaats vinden in de RAW-systematiek worden vastgelegd waarbij nagenoeg al deze wijzigingen in een documenten ter visie worden gelegd. In een periode van minimaal 6 weken stellen wij onze gebruikers in de gelegenheid om commentaar te geven op het TVL-document. Wij brengen middels een servicemail al onze overeenkomsthouders op de hoogte van een nieuw ter visie liggend document. Daarnaast maken wij onder andere via www.RAW.nl, een nieuwsbrief en LinkedIn kenbaar dat er een herziening ter visie ligt. Commentaar op het TVL-document zorgt voor meer draagkracht van de wijziging. Tevens zou het mooi zijn als er zaken aan het licht komen die een werkgroep wellicht over het hoofd heeft gezien. Zowel technisch inhoudelijk als op het gebied van duurzaamheid. Al het commentaar dat bij CROW binnenkomt wordt behandelt met de werkgroep en hierop wordt een gezamenlijke reactie opgesteld en gedeeld. Tot slot krijgt iedereen die ons heeft voorzien van commentaar een persoonlijke reactie.

Het is dus zeer waardevol dat er door onze gebruikers scherp gekeken wordt naar de wijzigingen die in het TVL-document zijn opgenomen.

Data aan dragen van aanvullende contracteisen op RAW

Uniformiteit in contracteisen zorgt voor minder problemen tijdens de uitvoering van een werk. Als er meer data voor ons beschikbaar is, is het voor ons makkelijker om herzieningen plaats te laten vinden waar we onze gebruikers mee kunnen helpen, en hiermee kunnen zorgen voor meer uniformiteit. Er worden in contracten verschillende eisen gesteld die wij nog niet voorzien in de RAW-systematiek. Het aandragen van afwijkingen van Standaard RAW eisen middels deel 3 bepalingen of moederbestekken geeft ons de gelegenheid om te zien wat er op dit moment wordt gemist in de Standaard RAW.  Ditzelfde geldt voor resultaatsbeschrijvingen die een eigen opmaak kennen, dit zijn de besteksposten die eindigen op een 9. Op het moment dat wij hier meer data over ontvangen is het mogelijk om te kijken of hier een trend uit te halen is en om dit bespreekbaar te maken bij CROW of met een werkgroep.

Aansluiten bij verkenningsmiddagen en expertmeetings/werkgroep voor één dag

In mijn vorige blog is dit principe al kort toegelicht. Eén dag en vaak zelfs een halve dag om mee te denken met een voorstel of een concrete vraag waar CROW jullie hulp als gebruiker/expert bij nodig heeft. Een serieuze versnelling van een herziening op basis van signalen die bij ons zijn binnengekomen.

Gezamenlijk kunnen wij komen tot een herziening van de RAW-systematiek waarmee we de lat op het gebied van duurzaamheid neerleggen en vervolgens omhoog kunnen brengen. Het meenemen van alle gebruikers om onbewust een minimaal niveau van duurzaamheid in het contract te hebben kunnen wij samen verankeren in RAW.

Dus wil jij je steentje bijdragen?
- Deel je duurzame ervaringen via RAW-duurzaam@crow.nl
- Meld je aan als werkgroeplid www.raw.nl/groepen
- Neem deel aan een RAW activiteit en deel ook zo je ervaringen www.raw.nl

Blogs Tom de Water
- Lees hier het 1ste blog van Tom; Van signaal naar doorontwikkeling - Duurzaamheid als standaard
- Lees hier het 2e blog van Tom; Hoe waarborgen we duurzaamheid in de RAW-contractsystematiek