Nieuwsbericht

RAW 2020 - In the picture: André Houtepen (gemeente Rotterdam)

18 augustus 2020 | 2 minuten lezen

Net voor de zomer is de Standaard RAW Bepalingen 2020 gelanceerd. Maar wie zijn eigenlijk de gebruikers van de RAW 2020? En wie hebben een bijdrage geleverd aan deze bijbel voor de GWW-sector? In de serie In the picture stellen we enkele gebruikers en betrokkenen aan je voor. Deze week: André Houtepen van de gemeente Rotterdam. 

Wie ben je? 

Mijn naam is André Houtepen en ik werk bij het ingenieursbureau van de gemeente Rotterdam.

Wat is je functie? 

Ik ben adviseur/projectleider verhardingen, wegenbouwmaterialen en circulaire materialenbank

Hoe ben je terecht gekomen in het ‘RAW werkveld’? En wat is je expertise?

Ik ben al sinds 1986 als verhardingsdeskundige werkzaam en eigenlijk vanzelf bij CROW (toen nog SCW) en RAW naar binnen gerold.

Wat is je bijdrage geweest aan de totstandkoming van de Standaard RAW 2020? 

Ik ben voorzitter geweest van de werkgroep Proeven, die alle proeven in bijlage 1 van de Standaard nog eens onder de loep heeft genomen.

Wat was de grootste uitdaging vanuit de werkgroep Proeven voor de Standaard RAW 2020?

Proefomschrijvingen moeten vooral eenduidig zijn en geen ruimte laten voor interpretatie van de uitvoering van de proef. Dat is best lastig, omdat er normaal gesproken geen neerlandici aan tafel zitten.

Wat zijn de grootste aanpassingen/aanvullingen vanuit het onderwerp Proeven?

Op dit moment is een redelijk aantal proefomschrijvingen vooral tekstueel aangepast. Maar zelden is een inhoudelijke wijziging doorgevoerd. Wat wel opviel was dat bij sommige proefomschrijvingen zowel de proefstukbereiding als de uitvoering van de proef zijn opgenomen. Mede vanwege de komst van nieuwe materialen is dat niet altijd handig, omdat de proefomschrijving (bijv. drukproef ) dan eigenlijk niet voldoet voor dit nieuwe materiaal. Ook wordt niet aangesloten bij de NEN-EN systematiek, waarbij voor zowel de proefstukbereiding als de uitvoering van de proef wél een afzonderlijke norm bestaat. Voor de nieuwe Standaard 2025 gaan we serieus nadenken over het splitsen van de huidige RAW-proefomschrijvingen.

Welke behoefte zie jij op het gebied van de RAW-systematiek? En hoe zou je hier aandacht aan willen schenken?

De RAW-systematiek is al decennia lang het ijkpunt voor regelgeving in de GWW-sector. Soms staat de RAW-systematiek onder druk als gesproken wordt over UAV-Gc contracten, maar ook dan bewijst de RAW-systematiek zijn waarde. Het nut van de systematiek bij andere contractvormen dan een RAW-contract mag wat mij betreft wat meer onder de aandacht worden gebracht. 

Wat is de meerwaarde van de Standaard RAW 2020? 

Zonder Standaard zou ik mijn werk niet kunnen doen. De relevantie van de Standaard is voor mij evident.

Welke ontwikkeling hoop je te zien voor Standaard RAW 2025? En mogen we daarbij weer op jou expertise rekenen?

Zoals ik al zei: we moeten aan gaan sluiten bij de NEN-EN systematiek, waarbij voor zowel de proefstukbereiding als de uitvoering van de proef wél een afzonderlijke norm bestaat. Voor de nieuwe Standaard 2025 moeten we serieus nadenken over het splitsen van de huidige RAW-proefomschrijvingen. Want optimale aansluiting bij Europa vind ik anno 2020-2025 wel een must.

Meer weten over de RAW 2020?

Wil jij graag online in 2 uur bijgepraat worden over de wijzigingen in de RAW 2020? Schrijf je dan nu in voor een online introductiebijeenkomst op donderdag 3 september.

Schrijf je in

Zelf de Nieuwe Standaard RAW bepalingen 2020 bestellen? 

Ga naar bestellen

HomeGroepen