Nieuwsbericht

Toetsmethodiek Circulair Staal in ontwikkeling

Profielfoto van Rob Luiten
16 april 2024 | 2 minuten lezen

Het hergebruiken van materialen is nog geen vanzelfsprekendheid. Vaak zijn de huidige contracten niet specifiek genoeg over de eisen voor hergebruik, waardoor circulaire materialen niet gemakkelijk kunnen worden toegepast. De ontwikkeling van de Toetsmethodiek Circulair Staal is een reactie op de wens om staal in de toekomst te hergebruiken en zo circulariteit te bevorderen.

Veel overheden en organisaties streven naar volledige klimaatneutraliteit en circulariteit in infrastructuurprojecten, zoals wegen en waterwegen tegen 2030 door hoogwaardige herbruikbare materialen te gebruiken, met als doel de CO2-uitstoot te verminderen. De toetsmethodiek voor het veilig toepassen van circulair profielstaal is ontwikkeld in samenwerking met Van Heteren, Rijkswaterstaat en Adviesbureau Heurter. Aan de hand van een aantal eenvoudige stappen is snel te beoordelen of circulair profielstaal voldoet aan de eisen binnen een contract, bijvoorbeeld een UAV-GC-contract. 

Ook de toepassing in relatie tot een RAW-bestek is mogelijk.
Denk bijvoorbeeld aan het toestaan van varianten, of als opdrachtgever en aannemer dit in de bouwteamfase toepassen en de gemaakte keuze in het RAW-bestek verwerken of op basis van par. 17 lid 5 UAV 2012 in de uitvoering van een regulier RAW-bestek

Naast het aantoonbaar maken dat het profielstaal voldoet aan de functionele eisen maakt deze toetsmethodiek ook inzichtelijk hoe de keuze voor circulair profielstaal bijdraagt aan de reductie van emissies, uitgedrukt in de Milieukostenindicator (MKI). 

Hoe werkt de Toetsmethodiek Circulair Staal? 

De beoordeling vindt plaats via een intelligent flowschema, waarmee snel wordt vastgesteld of het circulaire profielstaal aan de gestelde eisen voldoet. Dit schema is breed toepasbaar en bevat alle relevante normen, definities en bijbehorende classificaties. Een uitkomst kan zijn dat een beschikbare partij circulair profielstaal hergebruikt kan worden of dat verder onderzoek nodig is naar de historie en het uitvoeren van uitgebreide beproevingen. 

Verankering van bomen met staal 

Staal wordt onder andere gebruikt om bomen in rivieren te ankeren, wat essentieel is voor het herstel van de natuurlijke omgeving in Nederlandse waterwegen. Dood hout is van nature aanwezig in rivieren en biedt habitat aan verschillende soorten insecten en vissen, wat de biodiversiteit bevordert. Daarom plaatst Van Heteren, in opdracht van Rijkswaterstaat, dode bomen in de rivieren met behulp van stalen verankeringspunten en kettingen. Deze aanpak draagt bij aan het herstel van de voedselketen en verbetert de waterkwaliteit.  

Het gebruik van circulaire materialen biedt verschillende voordelen. Allereerst worden oude materialen opnieuw ingezet die anders mogelijk worden afgeschreven. Daarnaast zorgt het gebruik van circulaire materialen indirect voor een vermindering van de CO2-uitstoot door het verminderen van transport en de vermeden productie. 

Door te kiezen voor circulaire materialen in plaats van nieuwe materialen wordt bijgedragen aan de doelstelling van Rijkswaterstaat om het gebruik van primaire grondstofgebruik in projecten te verminderen en klimaatneutraal te werken.

Meer informatie en contact 

Meer informatie over de Toetsmethodiek Circulair Staal, inclusief stappenplan en het flow-schema is te vinden op de website van Duurzaam GWW

Heb je vragen? Neem dan contact op met Rob Luiten via: rob.luiten@crow.nl