Nieuwsbericht

Tervisielegging CROW-Richtlijn Warm Mix Asfalt

Profielfoto van Barbara Hasselaar
8 mei 2024 | 1 minuut lezen

Vanaf 1 januari 2025 is Warm Mix Asfalt het nieuwe “standaard” asfaltmengsel. Met het doel om de duurzaamheid van asfaltwegverhardingen te verbeteren en schadelijke emissies te verminderen. Om deze transitie te begeleiden heeft CROW de Richtlijn Warm Mix Asfalt opgesteld.

Deze richtlijn ligt ter visie tot en met 15 juni.
Let op het betreft geen RAW-teksten maar een op zichzelf staande CROW richtlijn. 

Het uitfaseren van heet asfalt is een initiatief van de Vakgroep Bitumineuze Werken van Bouwend Nederland en wordt gesteund door Rijkswaterstaat. De richtlijn behandelt vier technieken voor asfaltproductie op lagere temperaturen en kan door de gehele asfaltsector worden gebruikt. Dit helpt opdrachtgevers bij het eenduidig uitvragen van asfaltverhardingen en aannemers om te bewijzen dat de geleverde en verwerkte producten voldoen aan de gestelde eisen.

Feedbackperiode gestart

Heb jij kennis en ervaring op het gebied van asfalt en wil je met ons meedenken? Lees dan de richtlijn versie 1.0 goed door en voorzie ons van je feedback. Feedback kan je indienen tot en met 15 juni 2024. De ontvangen inzichten worden gedeeld met de CROW-werkgroep en ze worden, indien relevant, meegenomen in de overwegingen voor de definitieve versie van de richtlijn.

Lees de richtlijn en de bijlage en geef je feedback.

Sectorbrede werkgroep

CROW heeft een brede werkgroep samengesteld met verschillende vertegenwoordigers uit de asfaltsector, waaronder Rijkswaterstaat, provincies, gemeenten, producenten en verwerkers van asfalt. CROW faciliteert het proces om de inbreng van alle partijen samen te brengen tot een eenduidige richtlijn die sector-breed wordt geaccepteerd en toegepast.

Meer gerelateerde onderwerpen