Nieuwsbericht

Asfalt ontwikkelingen toepassen in het RAW-bestek

Profielfoto van Tom de Water
28 november 2022 | 2 minuten lezen

De asfaltbranche is al jaren volop in beweging en ontwikkelt zich in een rap tempo. Om de ontwikkelingen een impuls te geven is het programma Asfalt Impuls gestart met als eerste doelstelling het verlengen van de levensduur van onze wegen. Ook het Asfaltkwaliteitsloket maakt onderdeel uit van het programma Asfalt Impuls. Het Asfaltkwaliteitsloket is opgezet om de snelheid van innovaties in de asfaltmarkt te vergroten. Bij het Asfaltkwaliteitsloket kunnen asfaltleveranciers hun nieuwe producten aanmelden welke zich op verschillende ontwikkelingsniveaus kunnen begeven. Deze niveaus worden geduid als TRL ( Technology Readiness Level).

CROW zorgt voor de eerste beoordeling en het verzamelen van de benodigde data en informatie over het product. Hierna zal de aanvraag worden getoetst door een gezelschap van onafhankelijke experts uit de asfaltbranche.

Lees hier meer over het Asfaltkwaliteitsloket.

RAW en asfaltproducten
De RAW-systematiek heeft in zijn standaard bepalingen asfaltproducten opgenomen die zijn gebaseerd op gestolde ervaring. In de standaard bepalingen zijn de meest innovatieve producten daarom ook niet standaard toe te passen. Om de markt de gelegenheid te geven gebruik te maken van de ontwikkelingen via het Asfaltkwaliteitsloket is er gekeken naar een manier om deze ontwikkelingen een plek te geven in onze systematiek.

In overleg met de RAW werkgroep asfaltverhardingen (WGA) zijn er catalogus bepalingen opgesteld voor de producten met het TRL-niveau 7, 8 en 9 die zijn aangemeld, gevalideerd en waarvoor een certificaat is afgegeven via het Asfaltkwaliteitsloket.

Catalogus bepalingen
Aangemaakt zijn de volgende catalogus bepalingen:

81.26.01 Toepassen asfaltmengsel met een certificaat van het Asfaltkwaliteitsloket op TRL-niveau 9
81.26.02 Toepassen asfaltmengsel met een certificaat van het Asfaltkwaliteitsloket op TRL-niveau 8 of hoger
81.26.03 Toepassen asfaltmengsel met een certificaat van het Asfaltkwaliteitsloket op TRL-niveau 7 of hoger
81.26.11 Toepassen functioneel gespecificeerd asfalt  van het Asfaltkwaliteitsloket op TRL-niveau 9
81.26.12 Toepassen functioneel gespecificeerd asfalt  van het Asfaltkwaliteitsloket op TRL-niveau 8 of hoger
81.26.13 Toepassen functioneel gespecificeerd asfalt  van het Asfaltkwaliteitsloket op TRL-niveau 7 of hoger


De bepaling ziet er dan als volgt uit:

De RAW-bestekschijfsoftware geeft de mogelijkheid deze bepalingen te plaatsen in deel 3 van het bestek. Tevens zijn de catalogus bepalingen te vinden in onze online kennismodule Contracteren.
Bekijk hier wat de Kennismodule Contracteren allemaal te bieden heeft.

Meer weten over het thema asfalt en RAW?
Bekijk dan de themapagina Asfalt op RAW.nl