Asfalt en RAW

VolgendOntvolgen

Redactie

Nieuws

Schrijf je nu in voor hét RAW congres!

Na een halve eeuw is RAW nog altijd springlevend! Dit gaan we vieren met hét RAW congres.

RAWeetjes

Hoe moet ik omgaan met vrijgekomen asfalt?

Vrijgekomen asfalt kan prima worden hergebruikt in nieuw asfalt. Maar dat mag uitsluitend als daar geen teer in zit.

Documenten

Standaard RAW Bepalingen 2020; Wijziging september 2021

Nieuwe jaarlijkse release wijzigingen op de laatste jaarversie RAW-systematiek.

Hoofdcode 81.21.15 Aanbrengen dunne geluidreducerende deklaag

Eén van die (betrekkelijk) nieuwe ontwikkelingen betreft ‘dunne geluidreducerende deklagen’ (DGD’s). Die worden al een poosje aangelegd door wegenbouwend Nederland. Dunne deklagen brengen...

Vraag & Antwoord

RAW 2015 Tabel 81.2.3 Afwijking van de verdichtingsgraad

Mijn vraag is of CROW wel eens geconfronteerd is met dit artikel? Omdat men bij de bepaling van de verdichtingsgraad en holle ruimte uitgaat van een streefdichtheid. In RAW 2005 werd de verdichtingsgraad en holle ruimte bepaald d.m.v. herslaan van boorkernen. Ik constateer in een opleveringsonderzoek...

Uitvoeringseenheid asfalt

Aannemer heeft uitvoeringseenheden kleiner als 1000m2 aangebracht die kwalitatief in het kortingsgebied vallen (verdichting/holle ruimte/laagdikte). Conform de standaard  2015 81.24.07 lid 2. worden er geen kortingen opgelegd. Welke maatregel is dan van toepassing ?
HomeGroepenRAW Vacatures