Nieuwsbericht

Hoofdstuk 83 Elementenverhardingen gaat ruimte bieden vóór water en tégen hitte

Profielfoto van Mark van der Sluys
28 juni 2024 | 1 minuut lezen

Van oudsher is het RAW-hoofdstuk Elementenverhardingen gericht op het realiseren van gesloten straatwerk.

Het klimaat verandert en RAW-hoofdstuk 83 verandert mee.

Nieuw deelhoofdstuk toekomstproof

Aan het bestaande hoofdstuk wordt een compleet nieuw deelhoofdstuk toegevoegd. Dit deelhoofdstuk is volledig gericht op het ter plekke infiltreren van hemelwater.

Waar in eerste instantie werd gedacht aan het gericht omschrijven van waterpasserende en waterdoorlatende elementenverhardingen is de werkgroep gaandeweg de werkzaamheden tot inzicht gekomen dat dit dé uitgelezen mogelijkheid is om dit nieuwe RAW-deelhoofdstuk compleet toekomstproof te maken.

Zo wordt ook voor grasbetontegels en doorgroeibare verhardingselementen ruimte gemaakt in dit RAW-deelhoofdstuk. Met name de doorgroeibare verhardingselementen worden meer en meer toegepast in de openbare ruimte. Denk hierbij bijvoorbeeld aan parkeerplaatsen.

Door uitgebreid door te vragen op iets schijnbaar elementairs als een straatbaksteen en een betonstraatsteen gaat een wereld aan varianten voor je open.

Met vaste afstandhouder, zonder vaste afstandhouder, met losse afstandhouder, met vellingkant, zonder vellingkant. Ook ‘viltjes’ tussen de stenen spelen een rol. Als dan vervolgens nog wordt gericht op de bijbehorende voegmaterialen gaat het feest pas echt beginnen. Denk daarbij aan polymeerzand, split, epoxy, voegmortel et cetera et cetera.

Eén aspect hebben de voegmaterialen en straatlagen gemeen: ze moeten kalkvrij zijn om de werking van de waterinfiltrerende verhardingen langdurig te garanderen.

Met het toepassen van waterpasserende elementenverhardingen en zeker de doorgroeibare verhardingselementen kan fors worden bespaard op de inzet van primaire grondstoffen.

Koppeling andere RAW-werkgroepen

Deze RAW-werkgroep kijkt reikhalzend uit naar ontwikkelingen binnen andere werkgroepen.

Eenmaal geïnfiltreerd in de bodem komt het water uit in de funderingslaag. Dit is het speelveld waarop de RAW-werkgroep 80.1 actief is. Dit deelhoofdstuk zal worden uitgebreid met waterbergende funderingsmaterialen. Ook op het gebied van het hoofdstuk 25 riolering is het nodige te doen. Denk hierbij aan ontwikkelingen rondom onder andere infiltratiekratten en infiltratieriolen.

Tot slot ligt het voor de hand dat óók binnen de RAW-systematiek de MKI-waarden een grote rol gaan spelen binnen de wereld van de elementenverhardingen.

Heb je naar het lezen van dit blog nog een prangende vraag? Stuur dan gerust een mailtje naar Mark.vandersluys@crow.nl