Nieuwsbericht

Helpdeskvraag: Hoe dient een opneming bij beeldkwaliteit te worden uitgevoerd?

Profielfoto van Lars Birkholz
4 juli 2024 | 2 minuten lezen

De wijze waarop de opneming uitgevoerd dient te worden is uitgebreid beschreven in de Standaard. In bestekken zien wij veel afwijkingen, o.a. locaties en aantallen. Voor een juiste berekening moet ten minste 10% van het totaal aantal meetlocaties worden opgenomen met een maximum van 100. De opdrachtgever vindt dit vaak wel veel en gaat afwijken van de standaard? Is dit erg?

In deze rubriek een antwoord op deze vraag.

Met Lars, Helpdesk CROW, goedemorgen,

Goedemorgen. Ik wil graag een vraag stellen over een paar bepalingen die in deel 3 van een bestek staan. Het bestek wijkt af van de Standaard RAW bepalingen met betrekking tot het aantal locaties en de locaties worden ook niet altijd aselect gekozen. Vervolgens geven ze niet netjes aan welke bepalingen afwijken ten opzichte van de Standaard.

Dat zijn eigenlijk drie vragen? Zullen we ze één voor één doornemen.

Ja dat is goed. In het bestek staat dat minimaal 25 en maximaal 50 meetlocaties worden gemeten.

In artikel 01.24.02 lid 02 staat duidelijk ten minste 25 en ten hoogste 100 meetlocaties. Door nu maximaal 50 locaties op te nemen in plaats van 100 heb je 2x zoveel kans om niet te voldoen aan de gevraagde kwaliteit. Dit heeft allemaal met statistiek te maken. Het gaat hier te ver om dat helemaal uit te gaan leggen. De aantallen meetlocaties in de Standaard zijn niet zomaar gekozen.

Helemaal goed, ik snap de uitleg.

De 2e vraag ging over dat de locaties niet aselect worden gekozen.

Dat klopt. In het bestek staat dat de directie de meetlocaties aselect bepaald. Maar er staat ook, als geen meetvak en/of meetstrook en/of meetelement aanwezig is dat er dan een vervangende locatie wordt gekozen.

Dat is inderdaad niet helemaal aselect. In artikel 01.24.04 lid 02 staat dat de meetlocaties gezamenlijk 90% van het te onderhouden gebied moeten beslaan. De kans dat op een meetlocatie niets te meten valt is klein. Statistisch kan dit gebeuren, maar door het grote aantal meetlocaties (25 tot 100) wordt dit weer gecompenseerd.

Ik ben niet zo goed in statistiek, maar ik snap de strekking. Als ik nog eens naar de bepalingen in deel 3 kijk dan lijkt het erop dat het risico van afkeur groter is dan volgens de Standaard zou zijn.

Daar lijkt het inderdaad op. Je laatste vraag ging over afwijken van de Standaard.

Dat klopt. In deel 3 zijn veel artikelen gewoon uit de Standaard gekopieerd en niet alleen voor beeldkwaliteit. Vervolgens wijken ze af maar geven niet aan waarop. Wij moeten elke bepaling vergelijken met die in de Standaard om te zien wat anders is.

Dat is inderdaad niet conform de RAW-systematiek. Wij adviseren om aansluiting te vinden op de Standaard door middel van beschrijving “in afwijking op / in aanvulling van artikel ……lid…van de Standaard…”. Door op deze wijze in deel 3 met een artikel te beginnen is het voor de aannemer direct duidelijk op welk artikel uit de Standaard wordt afgeweken of aangevuld. Artikelen letterlijk overnemen uit de Standaard en toevoegen aan deel 3 is overbodig. De gehele Standaard wordt van toepassing verklaard in artikel 01.01.01.

Oké, ik heb hem door. In het vervolg deel 3 kritischer lezen en in de nota van inlichtingen vragen stellen. Bedankt voor je antwoord, Lars.

Stel je vraag

De CROW-helpdesk beantwoordt dagelijks enkele tientallen vragen op het gebied van RAW, UAVgc en aanbesteden. Vragen stellen kan via het contactformulier of stuur een e-mail naar helpdesk@crow.nl.