Nieuwsbericht

RAW 2020 - In the picture: Daniël Mol (als eerste externe een profiel op RAW.nl)

25 augustus 2020 | 3 minuten lezen

Net voor de zomer is de Standaard RAW Bepalingen 2020 gelanceerd. Maar wie zijn eigenlijk de gebruikers van de RAW 2020? En wie hebben een bijdrage geleverd aan deze bijbel voor de GWW-sector? In de serie In the picture stellen we enkele gebruikers en betrokkenen aan je voor. Deze week: Daniël Mol die als eerste externe een profiel op RAW.nl aanmaakte.

 

Wie ben je? 

Mijn naam is Daniël Mol en ik werk bij Riede, Mol & Donkers in Boskoop.

Wat is je functie? 

Ik ben mede-directeur en civieltechnisch groeningenieur. 

Je hebt als eerste externe een profiel aangemaakt op RAW.nl. Welke informatie zoek je op RAW.nl? 

Als ik iets meer wil weten over een bepaald onderwerp, check ik op RAW.nl of er een RAWeetje van is. Of ik lees even verder als er een interessant item in de nieuwsbrief staat, zoals Vraag en Antwoord of een RAW-helpdesk item. 

Hoe ben jij terecht gekomen in het ‘RAW werkveld’? En wat vind jij het mooiste aan je werk?

Na mijn studie aan de Van Hall Larenstein (in Boskoop en Velp) ben ik gaan werken bij een ingenieursbureau. Inmiddels werk ik daar al 24 jaar en ben ik sinds 11 jaar mede-eigenaar. De flexibiliteit en grote variatie van allerhande opdrachten zorgen voor een mooie afwisseling in mijn werk. Daarnaast hou ik ervan om naar tevredenheid van opdrachtgevers goede producten af te leveren.

Wat is jouw belangrijkste vraag/behoefte/wens rondom de RAW-systematiek?

Belangrijk is om met de systematiek met de tijd mee te blijven gaan en uniform te blijven met actuele thema’s zoals de BGT, IMBOR, e.d. Daarnaast vind ik dat de RAW zo praktisch mogelijk moet blijven. Te veel voorwaarden, regels en artikels maken de RAW soms ook heel ingewikkeld en omslachtig. 

Bij welk(e) RAW thema’s/onderdelen ben jij betrokken? 

Ik schrijf voornamelijk bestekken/raamovereenkomsten op het gebied van dagelijks en groot onderhoud van woonomgeving, voor met name disciplines groen, bomen, water, verhardingen en spelen. Heel soms maak ik nog een meer civiel gericht bestek voor de ophoging en herinrichting van een woonstraat of wijkje. Het schrijven van civiel-bestekken laat ik ook over aan mijn personeel. De opdrachtgever ondersteunen in het opstellen van de aanbestedingsleidraad en het TenderNed traject behoort ook tot mijn rol.

Wat is de meerwaarde van de Standaard RAW 2020?

In de RAW2020 zijn thema’s toegevoegd waar ik veel mee werk, zoals bomen, speelvoorzieningen, beeldkwaliteit en raamovereenkomsten. Onderdelen die ik vaak nog met 'eigen teksten en voorwaarden c.q. besteksposten' moet verzorgen worden nu steeds meer opgenomen in de RAW-systematiek.

Welke behoefte heb je zelf rondom de Standaard RAW 2020? 

Wat ik het belangrijkst vind: houd de RAW praktisch en houd iedereen zo goed mogelijk op de hoogte van wijzigingen en updates.

Waarvoor kan men bij jou terecht op het gebied van de RAW-systematiek? 

Mijn expertise ligt grotendeels op de onderhoudsbestekken en het beoordelen c.q. nakijken van bestekken. Denk daarbij aan: klopt alles inhoudelijk, zijn alle onderdelen beschreven, is het bestek überhaupt duidelijk c.q. in relatie tot de bestektekeningen en staan er geen tegenstrijdigheden in ten aanzien van de Standaard. 

Wat is volgens jou de grootste uitdaging van de RAW systematiek? En welke tips heb je voor CROW?

De grootste uitdaging lijkt mij de grote hoeveelheid van informatie overzichtelijk te houden voor alle betrokken van aannemers tot opdrachtgevers. De RAW2005 was al 1200 pagina’s, de RAW2020 telt inmiddels 1493 pagina’s. Als tip: blijf de actualiteiten in de markt volgen en uniform beschrijven. En waar mogelijk: blijf kritisch op bestekposten of artikels die in huidige tijd niet meer gebruikt worden.

Meer weten over de RAW 2020?

Wil jij graag online in 2 uur bijgepraat worden over de wijzigingen in de RAW 2020? Schrijf je dan nu in voor een online introductiebijeenkomst op donderdag 3 september.

Schrijf je in

Zelf de Nieuwe Standaard RAW bepalingen 2020 bestellen? 

Ga naar bestellen

HomeGroepen