Nieuwsbericht

RAW 2020 in kort bestek…

10 september 2020 | 1 minuut lezen

‘RAW in kort bestek...’ schetst de inhoud en de betekenis van de RAW-systematiek en van het gww-standaardbestek.

Samengevat: een product op basis van uitgangspunten die nadrukkelijk door opdrachtgevers en aannemers zijn overeengekomen, en daarmee een gereedschap dat binnen de sector van onder- en bovengrondse infrastructuur een brede toepassing heeft gekregen.

Door de plaats die het bestek inneemt tussen de ontwerp- en de uitvoeringsfase van een werk, vormt de systematiek met haar uniforme tekstenbibliotheek tevens een grondslag voor andere afgeleide systemen, zoals calculatie-, begrotings- en beheersystemen.

De mogelijkheden die zijn ontstaan voor de opbouw, de registratie en de overdracht van gegevens in het gww-bouwproces, vormen ook de basis voor een verdere rationalisatie en daarmee voor relatief grote kostenbesparingen. CROW verschaft daartoe de middelen; het effectueren van kansen vraagt de medewerking van allen die vanaf de initiatiefase tot en met de oplevering bij het bouwproces zijn betrokken. 

Bekijk hier RAW in kort bestek...

HomeGroepenRAW Vacatures