Nieuwsbericht

RAW 2020 - In the picture: Jeroen Oosthof (gemeente Zwolle)

11 september 2020 | 2 minuten lezen

Net voor de zomer is de Standaard RAW Bepalingen 2020 gelanceerd. Maar wie zijn eigenlijk de gebruikers van de RAW 2020? En wie hebben een bijdrage geleverd aan deze bijbel voor de GWW-sector? In de serie In the picture stellen we enkele gebruikers en betrokkenen aan je voor. Deze week: Jeroen Oosthof van de gemeente Zwolle. 

Wie ben je? 

Mijn naam is Jeroen Oosthof en ik werk bij de gemeente Zwolle.

Wat is je functie? 

Ik ben strategisch adviseur Fysiek Domein en categoriemanager Inkoop Vastgoed, Infra en gebiedsontwikkeling. 

Hoe ben je terecht gekomen in het ‘RAW werkveld’? En wat is je expertise?

Ik ben onder andere categoriemanager voor het werkveld van de GWW binnen de gemeente Zwolle. Dan weet je hoe belangrijk en waardevol de RAW is voor ons werk. Mijn expertise zit vooral in de processen om tot een aanbestedingstraject over te gaan. Het positie geven aan contracteren en aanbesteden in een gemeentelijke organisatie.

Wat is je bijdrage geweest aan de totstandkoming van de Standaard RAW 2020? 

Ik ben al een langere periode onderdeel van de Beheerraad voor Aanbesteden en Contracteren. We hebben de afgelopen jaren diverse werkgroepen groen licht gegeven en het resultaat van deze werkgroepen vastgesteld en vrijgegeven. Waar ik persoonlijk blij mee ben en ook wel een beetje trots, is dat Social Return on Investment een plek heeft gekregen in de RAW. Het is mooi als een contract dat tussen opdrachtgever en opdrachtnemer ook bijdraagt aan andere maatschappelijke thema’s.

Wat was de grootste uitdaging vanuit de Beheerraad voor de RAW 2020?

Voor mij was de grootste uitdaging het bewaken van het tijdspad en voorkomen dat de Beheerraad teveel op de stoel gaat zitten van de inhoudelijke werkgroepen. De werkgroepen leveren de echte bijdrage in het tot stand komen van deze Standaard RAW2020.

Welke behoefte zie jij op het gebied van de RAW-systematiek? En hoe zou je hier aandacht aan willen schenken?

De energietransitie en circulariteit zijn ontwikkelingen die de komende jaren om innovatie vragen. We moeten voorkomen dat de Standaard innovatieve ontwikkelingen afremt. Ook zou het mooi zijn als we voorkomen dat overtollig aangevoerde grondstoffen onbruikbaar worden door vermenging bijvoorbeeld. Het adagium zou moeten zijn: zuinig met grondstoffen in de uitvoering en dat proberen op te nemen in kwaliteitsbepalingen. 

Wat is de meerwaarde van de Standaard RAW 2020? 

De meerwaarde van de RAW is dat we in gezamenlijkheid standaarden hebben die door contractpartijen worden herkend. Dit helpt bij het opstellen van contracten maar ook bij het realiseren van het werk. 

Welke ontwikkeling hoop je te zien voor Standaard RAW 2025? En mogen we daarbij weer op jou expertise rekenen?

Ik zit nog een periode in het beheerteam dus op mijn bijdrage kunnen jullie rekenen. Het zou mooi zijn als we in de toekomst kunnen toewerken naar een Standaard die gedurende 5 jaar een hoge mate van actualiteit heeft. Misschien moeten we wel af van die 5 jaar. Verdere digitalisering vormt hiervoor wellicht een kans. 

Meer weten over de RAW 2020?

Wil jij graag online in 2 uur bijgepraat worden over de wijzigingen in de RAW 2020? Schrijf je dan nu in voor een online introductiebijeenkomst op donderdag 3 september.

Schrijf je in

Zelf de Nieuwe Standaard RAW bepalingen 2020 bestellen? 

Ga naar bestellen

HomeGroepenRAW Vacatures