Nieuwsbericht

Maak kennis met RAW professional …Jack Hoogstra

25 februari 2021 | 3 minuten lezen

Jack is al ruim 30 jaar werkzaam in het RAW-werkveld en heeft een wens.
Het vereenvoudigen van de RAW-systematiek.
Weten hoe hij dat voor zich ziet? Lees dan hier het verhaal van Jack.

Naam: Jack Hoogstra
Werkzaam bij: Sweco
Functie: Landelijk coördinator engineering & standaardisering
Hobby’s: wandelen, sport kijken, muziek

Aan de hand van een aantal vragen maken we nader kennis met Jack.

Hoe ben jij terecht gekomen in het ‘RAW werkveld’?
Vanaf mijn eerste werkdag bij indertijd Grontmij, nu Sweco, ben ik werkzaam geweest met de RAW-systematiek. Ik werd de eerste weken ingewerkt door Siem Roetman, die indertijd al veel samenwerkte met CROW op het gebied van de RAW-systematiek. Ik heb van CROW begrepen dat Sweco en voorheen Grontmij al vanaf het begin van de RAW-systematiek jaarlijks de meeste RAW-contracten opstelt. De afgelopen jaren lag het aantal opgestelde RAW-contracten jaarlijks rond de 150.

Ik ben begonnen als RAW-bestekschrijver en later doorgegroeid naar projectleiding van projecten waarvoor RAW-contracten werden opgesteld. Al in de eerste proefjaren van de RAW-raamovereenkomst (indertijd OMOP) was er geregeld contact met CROW, omdat Grontmij als één van de eersten voortvarend aan de slag ging met deze nieuwe contractvorm. Sinds 2008 ben ik werkzaam in mijn huidige landelijke functie.

Hoe lang ben je al werkzaam in het RAW werkveld?
Dat is al ruim 30 jaar, om precies te zijn vanaf het jaar 1990.

Wat vind jij het mooiste aan je werk?
Dat je bijdraagt aan de ontwikkeling van Nederland en dat je het resultaat van je werk terugziet als je door Nederland rijdt.

Wat is jouw belangrijkste vraag/behoefte/wens rondom de RAW-systematiek?
Mijn wens is om de RAW-systematiek te vereenvoudiging, bijvoorbeeld door het aantal deficodes te beperken. Per resultaatsbeschrijving de opsteller, aangeven welke informatie van belang is. Daarbij niet ‘verzanden’ in vele deficodes, maar met ‘nader specifiek in te vullen’ deficodes, aangevuld met specifieke hulptekst, de opsteller aansturen om een goed calculeerbare resultaatsverplichting op te stellen. Hierbij zoveel mogelijk richting geven aan het functioneel omschrijven van bouwstoffen, waardoor het vermelden van leverancier en/of product zoveel mogelijk kan worden vermeden.

Geef aan bij welk(e) RAW thema’s/onderdelen jij betrokken bent? En geef kort aan vanuit welke rol of werkzaamheden.
Vanuit mijn functie neem ik deel aan diverse interne kennisnetwerken, waaronder ook de interne ‘werkgroep engineering RAW’ waaraan, vanuit de verschillende vestigingen, senior werkvoorbereiders deelnemen. In de werkgroep komt de RAW-systematiek in ‘brede zin’ aan de orde. Daarnaast beheer ik samen met de werkgroep uitgebreide standaardisering, waaronder ‘moederbestanden’ voor RAW-bestek en RAW-raamovereenkomst.

Van 2012 tot en met 2014 was ik lid van de CROW-werkgroep herziening OMOP (nu RAW-raamovereenkomst) en vanaf het begin ,in 2016, ben ik lid van de RAW-gebruikersgroep van CROW.

We zijn druk bezig met het vervolg op RAW 2020. Welke verbeterpunten zie jij in ontwikkeling met name op het verder inhoudelijk uitbreiden van de RAW na 2020?
In kader van duurzaamheid is de uitdaging, om in de RAW-systematiek de toepassing van duurzame producten zo goed mogelijk te faciliteren, onder andere door het aangeven van product-eisen en het toetsen daarvan.

Daarnaast aandacht houden voor eenduidigheid van de RAW-systematiek, denk hierbij bijvoorbeeld aan de opbouw van resultaatsverplichtingen en gebruikte terminologie.

Welke grote behoefte zie jij op het gebied van de RAW-systematiek? En hoe zou je hier aandacht aan willen schenken?
Als lid van de RAW-gebruikersgroep van CROW ben ik in de gelegenheid om mee te denken in het beheer en de verdere ontwikkeling van de RAW-systematiek. Ik ben van mening dat er ook op langere termijn behoefte blijft aan de RAW-systematiek om op een eenduidige wijze vorm te geven aan contracten.

Waarvoor kan men bij jou terecht op het gebied van de RAW-systematiek?
Ik ben in ‘brede’ zin betrokken bij de RAW-systematiek, zowel RAW-bestekken als RAW-raamovereenkomsten.

Welke vraag over de RAW-systematiek zie jij vaak voorbijkomen?
Er komen uiteenlopende vragen binnen van zowel contractopstellers als UAV-directievoerders/toezichthouders. Uitgangspunt bij Sweco is om de collega’s door middel van standaardisering zoveel mogelijk ‘aan de voorkant’ te bedienen, hierdoor wordt het aantal vragen beperkt

Aan welke RAW-expert geef jij het estafettestokje door? En waarom?
Rob Wiegers van Brink Software, omdat hij al tientallen jaren een belangrijke bijdrage levert aan de kwalitatieve inhoud van de RAW-systematiek en het verwerken daarvan in gebruikerssoftware.

             

HomeGroepen