Nieuwsbericht

RAW-helpdeskvraag: Nazorg en plantgarantie: hoe zit dit precies?

Profielfoto van Lars Birkholz
12 april 2021 | 1 minuut lezen

Regelmatig krijgen wij bij de Helpdesk van CROW vragen over ‘de plantgarantie’.

Hoe was het nu geregeld? Of de vraag anders gesteld: Hoe werd het nu toegepast?

In de vorige editie van de RAW eindigt de garantie bij de oplevering van het werk. In het bestek werd vervolgens opgenomen dat de aannemer onderhoud aan de bomen moest uitvoeren als onderdeel van de ‘plantgarantie’. Conform de UAV 2012 paragraaf 10 lid 1 wordt het werk na goedkeuring als opgeleverd beschouwd. Na oplevering is de aannemer niet meer aansprakelijk, conform UAV 2012 paragraaf 12 lid 1. De aannemer moest dus ‘garantie’ leveren terwijl deze geen onderhoud meer uitvoert. Het werk was namelijk opgeleverd.

Hoe is het nu geregeld?

Indien onderhoud na de aanplantwerkzaamheden in het contract moet komen, is er voor gekozen om dit afzonderlijk in het contract te benoemen. 
Dit betekent dat bij het opstellen van het contract het opleveren van de aanplantwerkzaamheden als afzonderlijk moment moet worden benoemd. 

De bestekschrijver moet afzonderlijke besteksposten opstellen, voor het uitvoeren van onderhoudswerkzaamheden in het kader van de plantgarantie. De term garantie is in de RAW-jaarversie 2020 overigens gewijzigd in ‘nazorg na oplevering van de aanplantwerkzaamheden’.

Hieronder de resultaatsbeschrijving uit de catalogus.

Jaarlijks wordt vervolgens beoordeeld of de geplante bomen aan de vereiste kwaliteit voldoen.

Indien de bomen aan de vereiste kwaliteit voldoen, worden de werkzaamheden aan de aannemer betaald. Indien niet, dan vindt geen betaling plaats en wordt de nazorgperiode met een jaar verlengd.

De duur van de geplande nazorgperiode wordt in het bestek vermeld.

Heb je zelf een vraag? Die kun je stellen via Vraag en antwoord of via helpdesk@crow.nl 

*Versie april 2021

Profielfoto van Hans Keijzer
29 juli 2021
Profielfoto van Hans Keijzer
29 juli 2021

Ik heb een bestekspost Planten bomen (hoofdcode 515204). Hierin staat: Inclusief nazorg voor oplevering van de aanplantwerkzamheden. Inclusief nazorg na de oplevering van de aanplantwerkzaamheden. 

Daarnaast heb ik  de post met hoofdcode 515603 (Uitvoeren onderhoudswerkzaamheden van nazorg na oplevering van de aanplantwerkzaamheden. Water geven.....)

Dit lijkt dubbel op. Vraag: moeten deze beide posten opgenomen worden?

m.v.r.gr. Hans Keijzer (InVra plus)

Profielfoto van Lars Birkholz
2 augustus 2021
Profielfoto van Lars Birkholz
2 augustus 2021

Beste Hans,

Deze vraag kan het beste gesteld worden aan onze Helpdesk@crow.nl. Wanneer ik kijk naar de hoofdcode's die je noemt, dan zou bij de hoofdcode 515603 verwezen moeten worden naar de bomen die zijn geplant bij hoofdcode 515204.

In de hoofdcode 515204 wordt namelijk aangegeven dat het inclusief nazorg is voor oplevering en na oplevering. Beide werkzaamheden dienen beschreven te worden. Met de hoofdcode 515603 is de nazorg na oplevering geregeld.

De nazorg voor oplevering, bijvoorbeeld watergeven moet dan nog geregeld worden (bijvoorbeeld via hoofdcode 515502).