Nieuwsbericht

RAW-helpdeskvraag: Word ik als opdrachtgever (mede-)verantwoordelijk voor de puttenstaat als ik deze goedkeur?

29 april 2021 | 2 minuten lezen

Gemiddeld zit ik een dag in de week aan de helpdesk. Zo ook vorige week toen ik de volgende vraag binnen kreeg van werkvoorbereider Monique.

Word ik als opdrachtgever (mede-)verantwoordelijk voor de puttenstaat als ik deze goedkeur?

Goedemorgen, u spreekt met Rob van Maanen van de CROW Helpdesk. U had ons via de e-mail (helpdesk@crow.nl) een vraag gesteld over een door u goedgekeurde puttenstaat. Wat kan ik voor u doen? 

"U spreekt met Monique van een middelgrote gemeente. Ik heb een vraag.

Wij hebben laatst een bouwrijpbestek aanbesteed voor een nieuwbouwwijkje bij ons aan de rand van de gemeente. We hebben hier als gemeente zelf een bestek en tekeningen “bouwrijp” voor gemaakt. Dat ging allemaal prima en er waren nauwelijks vragen tijdens inlichtingen.

In deel 2.2 van het bestek zijn er posten opgenomen voor het leveren en aanbrengen van de rioolinspectieputten. Ook hebben we een bestekspost opgenomen voor het maken van de puttenstaat en dat de aannemer de puttenstaat ter goedkeuring aan de directie dient voor te leggen.

Dat is ook allemaal gebeurd.
Nu de rioolinspectieputten op het werk komen blijkt dat er bij zeven inlaten de verkeerde diameter buisinlaat is geproduceerd. Geluk bij een ongeluk, de geproduceerde diameters zijn 300 mm en de benodigde diameters zijn 600 mm, niet andersom.

Nu claimt de aannemer meerwerk voor het uitboren van de grotere 600 mm-inlaten. Heeft hij hier recht op?"

Het antwoord hierop ligt genuanceerd(er).

De aannemer heeft in deel 2.2 van het bestek een resultaatsverplichting tot het leveren en plaatsen van de benodigde rioolinspectieputten. Om dit te kunnen doen ontkomt de aannemer er niet aan om een rioolinspectieputtenstaat te maken (lees ook UAV par 6.1). (Trouwens, maar daar is in dit geval niet voor gekozen, de opdrachtgever kan de puttenstaat ook aanleveren: zie bijvoorbeeld het cursusbestek van CROW pagina 8).

De bestekschrijver heeft, om de voorbereidingskosten van het maken van de puttenstaat niet de verdisconteren in de bestekspost “Leveren en verwerken st putten”, een bestekspost “Maken puttenstaat” aangemaakt in deel 2.2 .

(lees ook RAW kostenhomogeniteit https://www.raw.nl/over-raw/raw-ondersteuning/raweetjes)

De aannemer heeft in deel 2.2 van het bestek een resultaatsverplichting tot het maken van een puttenstaat. De goedkeuring door opdrachtgever van de puttenstaat laat onverlet dat de aannemer verantwoordelijk is en blijft voor de juistheid en compleetheid van de puttenstaat. In het bestek moet dus wel beschreven staan wat de opdrachtgever doet en wat hij goedkeurt.

De opdrachtgever schrijft in het bestek voor dat dat hij de puttenstaat wil keuren, omdat hij dit een belangrijk aspect in het bouwproces vindt en de puttenstaat op eventuele klaarblijkelijke ongerechtigheden wil controleren. Immers: de opdrachtgever heeft het bestek gemaakt en zou dus goed zicht moeten hebben op het werk, dus ook datgene wat er in de puttenstaat zou moeten terug komen, want dat is allemaal op tekening gezet.

Maar uiteindelijk is de aannemer verantwoordelijk voor de resultaatsverplichting "Maken puttenstaat"

Een (ander) voorbeeld waarbij deze verantwoordelijkheid wel is beschreven/geregeld, is het goedkeuren van het algemeen tijdschema, werkplan UAV (conform par. 26 lid 5 Algemeen tijdschema). Dit staat voor het maken van een puttenstaat nergens expliciet als zodanig omschreven.

De reden hiervan is dat de UAV een niveau hoger de rechtsverhoudingen tussen de opdrachtgever en de aannemer regelt, en een bestekspost in deel 2.2 een resultaatsverplichting is waar de aannemer sowieso aan moet voldoen.

Monique begreep de nuance/invloed van de verwoording in het bestek(post), of zaken nu staan in het bestek of de UAV, en de invloed op de verantwoordelijkheid van de één of de ander. En hiermee ook het antwoord op de vraag of de aannemer terecht het uitboren van de grotere 600 mm inlaten mocht declareren als meerwerk?

In dit geval was de aannemer zelf verantwoordelijk.

Mocht je dit een leuk/leerzaam item gevonden hebben, kijk ook eens naar onze RAWeetjes;

https://www.raw.nl/over-raw/raw-ondersteuning/raweetjes

Met vriendelijke groet,

Rob van Maanen
CROW

*Versie april 2021

4 mei 2021

Dag Rob, met de conclusie dat de Opdrachtnemer (aannemer) verantwoordelijk is voor de puttenstaat ben ik het eens, maar dat de aannemer daarmee ook de kosten moet vergeoden ben ik het nog niet mee eens omdat ik in het verhaal het volgende mis:

De Opdrachtgever (OG) heeft de puttenstaat goedgekeurd. Staat er op de goedgekeurde puttenstaat 300mm als inlaat of 600 mm inlaat. Indien op de goedgekeurde puttenstaat nu 300 mm staat, dat ben ik van mening dat de Opdrachtnemer (ON) niet de kosten voor het vergroten naar de 600 mm voor eigen rekening dient te nemen. Ik acht de OG daarbij mede verantwoordelijk voor want zij willen op eventuele klaarblijkelijke ongerechtigheden controleren. Indien deze fout dus niet tijdens de controle is ondekt of aangeven,  acht ik OG dus mede verantwoordelijk. Indien op de puttenstaat wel de juiste gegevens waren vermeld bij de controle en uiteindelijk de putten niet goed gemaakt zijn, acht ik ON wel verantwoordelijk voor de kosten.

Michel Nas