Nieuwsbericht

RAW-helpdeskvraag: Stelpostvergoeding

Profielfoto van Erik Bolck
17 mei 2021 | 1 minuut lezen

Goedemorgen u spreekt met de helpdesk van CROW, u heeft een vraag gesteld over stelposten?

Goedemorgen, dat klopt, ik heb een vraag over de vergoeding die wij als gemeente moeten betalen over een stelpost.

Wat is precies uw vraag?

Nou, wij zijn bezig met een bouw- en woonrijp bestek, hierin is een stelpost voor de leverantie van een pomp opgenomen. De aannemer moet nu een bedrag betalen aan een pompleverancier en hij geeft aan recht te hebben op 10% vergoeding. Maar als hij gewoon de factuur betaalt is dat toch 5%?

Dat klopt, als hij alleen de factuur hoeft te betalen dan is het 5% vergoeding, of heeft de aannemer meer moeten doen?

De aannemer heeft de offerte aangevraagd bij de pompleverancier en hij heeft wat gegevens over de aansluitingen en de hoogtes van de put doorgegeven.

A, kijk, de aannemer heeft hier al meer inspanning moeten verrichten dan alleen het betalen van de factuur, dan heeft hij recht op 10% vergoeding. Dit is terug te vinden in de UAV2012 onder paragraaf 37 lid 3 (bij leveranties) en lid 8a (bij werkzaamheden):

Bij de ten laste van stelposten te brengen uitgaven, die betrekking hebben op de verrichting van werkzaamheden, wordt gerekend met prijzen, welke zijn samengesteld uit: a. de voor de uitvoering nodige kosten, voor zover deze rechtstreeks op de uitvoering betrekking hebben; b. een aannemersvergoeding van 10% van de onder a bedoelde kosten.

Oké, en mag hij dan ook uitvoeringskosten rekenen?

Nee, niet direct. De aannemer mag uitvoeringskosten rekenen als er van hem extra inspanning wordt verwacht, anders dan dat hij had mogen verwachten. Hij heeft uitvoeringkosten gerekend voor het project, daarin was een stelpost opgenomen. Dat er voor deze stelpost iets moet gebeuren, zoals het betalen van een factuur of het opvragen van een offerte kon hij verwachten. Moet de aannemer bijvoorbeeld een berekening maken voor deze pomp, dan mag hij deze kosten wel in rekening brengen. 

Dit staat in de UAV onder paragraaf 37 lid 8b

“De kosten op de bouwplaats voor algemene inrichting, verzorging en uitvoering worden niet afzonderlijk verrekend, maar worden geacht in de aannemingssom te zijn begrepen, behalve voor zover die kosten, door de invulling die aan de stelpost wordt gegeven, hoger zijn dan die waarmee de aannemer redelijkerwijs rekening heeft moeten houden”

Nou is het mij duidelijk, ik dank u voor uw toelichting.

Graag gedaan en als u nog vragen heeft neem gerust contact op!

*Versie mei 2021

Profielfoto van Dieto de Vries
22 maart 2022
Profielfoto van Dieto de Vries
22 maart 2022

Ik heb een soortgelijk punt. Op dit moment een discussie met een collega of er nu wel of niet aanvullend betaald moet worden voor werkzaamheden die de aannemer moet uitvoeren ivm een stelpost. 

Dit is het geval.  Gemeente DH is lid van het Betonakkoord. Dit betekend o.a. dat de aannemer een certficaat moet leveren voor een aantal betonmaterialen die hij verwerkt heeft in het werk. De kosten voor dit certificaat is per werk / per project hetzelfde. 

We hebben een stelpost opgesteld voor de certificaat kosten en deze opgehoogd met 10% aannemersvergoeding. (Omvang stelpost gebaseerd op certificaat kosten € 825 euro. Aangevuld met 10% aannemersvergoeding overeenkomstig paragraaf 37 lid 8 van de UAV, stelpost is groot € 907,50) 

De aannemer stelt dat hij er meer werk aan heeft dan dat de aannemervergoeding vergoed. 

Mijn collega wil nu graag dat we naast de stelpost een (Eur)post opstellen die de aannemers zelf invullen en zo de aanvullende kosten vergoed kunnen krijgen.. Kennelijk zijn er ook aannemers die wel de werkzaamheden kunnen utivoeren binnen de aannemersvergoeding. 
Ik ben het niet eens met mijn collega en wil de aanvullende post niet opnemen. 

Wie heeft er gelijk?