Nieuwsbericht

RAW-helpdeskvraag: Tijdelijke verkeersmaatregelen

20 mei 2021 | 3 minuten lezen

Op de RAW helpdesk komen met regelmaat vragen binnen die te maken hebben met verkeersmaatregelen. In veel gevallen is het de aannemer die contact opneemt omdat het bestek niet voorziet in resultaatverplichtingen op dit gebied of er enkel in deel 3 van het bestek staat dat de aannemer “de” verkeersmaatregelen moet uitvoeren conform CROW publicatie 96B. Zo ook onderstaande vraag:

Goedemorgen CROW,

Wij hebben een werk aangenomen voor de gemeente Bosrijk*. In het bestek is geen bestekpost opgenomen voor alle wegafzettingen binnen de werkgrens. Er staan wel bestekposten in voor het realiseren van een VRI-installatie en omleidingsroute maar dus geen enkele post voor het toepassen van tijdelijke verkeersmaatregelen. In deel 3 staat wel aangegeven dat de afzettingen conform CROW96B moeten worden uitgevoerd.

Had het bestek niet moeten voorzien in besteksposten voor toepassen van tijdelijke verkeersmaatregelen? Krijgen wij nu de kosten voor de benodigde tijdelijke verkeersmaatregelen als meerwerk betaald?

Mvg,
Bert Janssen*
Aannemersbedrijf Janssen BV*

Antwoord mail

Beste heer Janssen,

Bedankt voor uw vraag aan de helpdesk.

Conform de publicatiereeks “Werk in uitvoering”, die deze opdrachtgever zelf ook nog eens expliciet voorschrijft in het bestek, dient de bestekschrijver in het bestek resultaatsbeschrijvingen (bestekposten) op te nemen voor het toepassen van specifieke verkeersmaatregelen.

Dit vind zijn oorsprong in de wegenverkeerswet waarin aangegeven wordt dat de enige die bevoegd is aanpassingen (o.a. tijdelijke maatregelen) op de openbare weg uit te voeren de wegbeheerder zelf is (en dat is maar goed ook, anders zou het een puinhoop worden!). In de praktijk zal een wegbeheerder dit laten uitvoeren door een aannemer maar zal toch echt zelf moeten aangeven wat de aannemer dient uit te voeren. Om hem te helpen de juiste keuze te maken heeft CROW de publicatie “Werken op autosnelwegen” (Werk in uitvoering 96a-2020) en “Werken op niet-autosnelwegen” (Werk in uitvoering 96b-2020) in boekvorm uitgegeven en daarnaast een digitale tool ontwikkeld om via een beslisboom tot de juiste maatregel te komen.

In beide publicaties wordt afhankelijk van het wegtype en locatie van de maatregel door middel van heldere figuren met maatvoering en plaatjes precies aangegeven hoe de maatregel uitgevoerd moet worden. Iedere verkeersmaatregel is voorzien van een uniek nummer. In de resultaatsbeschrijving dient de bestekschrijver het juiste figuurnummer op te nemen zodat de aannemer dit kan afprijzen.

In de publicatiereeks staat helder omschreven dat de bestekschrijver moet zorgen dat de juiste maatregelen in het bestek worden opgenomen temeer omdat er grote spreiding is in kosten van de verschillende verkeersmaatregelen. De kosten zal de aannemer ergens moeten kunnen afprijzen.

Nu is het bijvoorbeeld binnen een raamovereenkomst best een uitdaging om vooraf als opdrachtgever te kunnen inschatten welke maatregelen nodig zijn. In de raamovereenkomst hiervoor specifieke besteksposten opnemen is dan ook erg lastig. Ook binnen projectbestekken kan het zijn dat een bestekschrijver nog geen inschatting kan maken welke maatregelen toegepast zullen moeten worden. De bestekschrijver kan in dat geval een resultaatsbeschrijving opnemen voor het bepalen van de juiste maatregel of voor het opstellen van een verkeersmaatregelenplan die door de opdrachtgever moet worden goedgekeurd. De daadwerkelijk uit te voeren maatregelen kunnen vervolgens op een daarvoor in het bestek opgenomen stelpost worden betaald.

Even terug naar de beschreven situatie:

De aannemer had er verstandig aan gedaan om tijdens de aanbesteding hier een vraag over te stellen bij de inlichtingen (de posten voor verkeersmaatregelen ontbreken immers in het bestek) waarbij hij de opdrachtgever vraagt alsnog resultaatsbeschijvingen voor deze werkzaamheden op te nemen. Het voordeel hiervan is dat direct duidelijk wordt hoe de opdrachtgever hier tegenaan kijkt en weet u zeker dat alle inschrijvers de vraag en de reactie zien en hier dus ook rekening mee zullen houden in hun aanbieding. Het voorkomt tevens discussies tijdens de uitvoering, wanneer de opdrachtgever bijvoorbeeld van mening is dat de aannemer de maatregelen moet nemen conform paragraaf 30 lid 1 UAV 2012.

Los van het feit of een aannemer de vraag stelt bij de inlichtingen dient de opdrachtgever echter te handelen conform de richtlijn en de wegenverkeerswet (want omdat het een gemeente betreft is deze zeer waarschijnlijk tevens de wegbeheerder). Dat is wat CROW betreft ook doorslaggevend aangezien dit een wettelijk kader betreft en bovendien geeft ook de RAW systematiek duidelijk aan dat verkeersmaatregelen door de bestekschrijver als resultaatsbeschrijvingen opgenomen dienen te worden in het bestek.

Kortom: als aannemer dient u de opdrachtgever te vragen welke maatregelen toegepast moeten worden. Een aannemer mag niet zondermeer “naar eigen inzicht” verkeersmaatregelen plaatsen zonder goedkeuring van de wegbeheerder. De aannemer mag zelf uiteraard al wel een voorzet doen richting de opdrachtgever (als deskundig aannemer mag je immers best meedenken natuurlijk). De kosten van de verkeersmaatregelen dienen vervolgens door de aannemer in beeld gebracht te worden en zullen als meerwerk opgevoerd worden aangezien er geen resultaatsbeschijvingen in het bestek opgenomen zijn (en dus geen plek om die specifieke kosten op te kunnen schrijven).

Wil je meer lezen over de publicaties werk in Uitvoering? Dat kan hier

Benieuwd naar meer veelgestelde helpdeskvragen? Deze lees je terug onder het thema RAW-helpdeskvragen.

 

*: uiteraard Zijn de namen van de aannemer en opdrachtgever in deze blog fictief

HomeGroepenRAW Vacatures