Nieuwsbericht

Maak kennis met RAW professional en docent...Tim Aarsen

Profielfoto van Tim Aarsen
26 mei 2021 | 4 minuten lezen

We maken deze keer nader kennis met CROW collega Tim Aarsen. RAW professional en tevens trainer/docent voor onder andere het RAW portfolio. Wat Tim het mooiste vindt aan zijn werk? Dat kan hij kort maar krachtig beantwoorden: 'het overdragen van kennis.'

Naam: Tim Aarsen
Werkzaam bij: CROW, team RAW toepassing
Functie: Kenniswerker; Trainer/adviseur contracteren
Hobby’s: fotografie, gravelriden, formule 1, vrijwilligerswerk in mijn kerkelijke gemeente

Aan de hand van een aantal vragen maken we nader kennis met Tim

Hoe ben jij terecht gekomen in het ‘RAW werkveld’?
Dat is een lange weg geweest. Mijn achtergrond is civieltechnisch waarbij ik, na mijn opleiding aan de MTS, voor een tweetal gemeenten en een waterschap gewerkt heb in de werkvoorbereiding (civiel technische projecten), Daarna als beheerder wegen bij een gemeente. Hier heb ik collega’s wegwijs gemaakt met AutoCAD en zo kwam ik bij een ICT bedrijf terecht waar ik als AutoCAD consulent aan de slag ben gegaan. Hier mocht ik voor het eerst trainingen ontwikkelen en geven. Dat voelde zo goed dat ik van daar uit op zoek ben gegaan naar een baan waar ik daar nog meer mee kon doen. Ik ben toen overgestapt naar een ingenieursbureau waar ik 4 jaar werkzaam ben geweest als projectleider wegbeheer en integraal Beheer Openbare Ruimte.
Ook hier stond ik met regelmaat “voor de klas” maar in de rol van projectleider voor mijn gevoel nog veel te weinig. Hier ben ik voor het eerst in aanraking gekomen met CROW en kwam de vacature consulent Aanbesteden en Contracteren voorbij. Een van de taken van een consulent was het verzorgen van trainingen. Mijn kennis van RAW was zeer beperkt. Tijdens mijn opleiding aan de MTS had ik er wel “iets” van  meegekregen maar het was heel minimaal. In een jaar tijd heb ik me toen volledig ingewerkt op RAW en aanbesteden.

Hoe lang ben je hierin al werkzaam?
Ondertussen ruim 8 jaar.

Wat vind jij het mooiste aan je werk?
Samengevat: het overdragen van kennis! Dat is voor mij het leukste wat er is. Een ander iets mee kunnen geven zodat hij of zij het zelf op een juiste manier kan toepassen in het dagelijkse werk.

Wat is jouw belangrijkste vraag/behoefte/wens rondom de RAW-systematiek?
De belangrijkste behoefte is dat er steeds meer mensen in het werkveld komen die de RAW op een juiste manier kunnen toepassen. Daar is nog veel werk te verzetten want lang niet iedereen gebruikt de systematiek op een goede (lees efficiënte) manier. Er kan zo veel meer mee dan velen beseffen en er zijn helaas ook veel vooroordelen die niet waar zijn.

Geef aan bij welk(e) RAW thema’s/onderdelen jij betrokken bent? En geef kort aan vanuit welke rol of werkzaamheden.
Vanuit team RAW toepassing zijn we vooral bezig met de gebruikers van de systematiek in de volledige breedte (dus niet alleen RAW-bestekken maar ook beeldkwaliteit in RAW, RAW-raamovereenkomsten). Hoe kan ik het (juiste) gebruik stimuleren? Hoe kan ik bestekschrijvers, projectleiders, opzichters en uitvoerders verder helpen?
Ik ben naast het beheren en verzorgen van cursussen momenteel ook bezig met het moderniseren van de RAW cursussen. We gaan deze steeds meer “blended” aanbieden wat inhoud dat een cursist niet alleen fysiek op een cursusdag de lesstof mee krijgt maar vooraf in zijn eigen tijd de theorie tot zich kan nemen. We gebruiken daar een keur aan leervormen voor; soms een animatie of filmpje, soms weer wat tekst maar ook worden de cursisten uitgedaagd met vragen en stellingen. We stappen daarmee af van het vooral “zenden” van heel veel informatie naar het zelf ontdekken en leren door te zien, doen en ervaren. We zien dat dit in het onderwijs ook op deze manier gedaan wordt en vele malen effectiever is dan een leraar die voor de klas staat en alleen maar aan het vertellen is.            

We zijn druk bezig met het vervolg op RAW 2020. Welke verbeterpunten zie jij in ontwikkeling met name op het verder inhoudelijk uitbreiden van de RAW na 2020?
Ik heb een aantal jaren bij een kabel en leiding beheerder gewerkt als contractspecialist en constateer dat we die tak van sport nog onvoldoende faciliteren terwijl juist deze branche de komende jaren enorme uitdagingen heeft en iedere organisatie zijn eigen “systematiek” ontwikkelt en beheert. Ieder contract ziet er daardoor net weer anders uit wat voor aannemers frustrerend is (hoe zou het nu weer geregeld zijn?). Voor de beheerders is het echter ook verre van efficiënt. Iedere organisatie is zijn eigen “wiel” aan het uitvinden en beheren wat natuurlijk onnodig veel geld kost en dat terwijl ze veelal precies hetzelfde te beheren hebben. We zijn aan het onderzoeken of en hoe we in RAW of op een andere manier hierin iets kunnen betekenen voor deze sector.

Welke grote behoefte zie jij op het gebied van de RAW-systematiek? En hoe zou je hier aandacht aan willen schenken?
Er zijn uitdagingen als het om duurzaamheid gaat. Iedereen heeft het er over en het is belangrijk maar hoe geef je daar handen en voeten aan in RAW? Kortom: we moeten praktische handreikingen hiervoor ontwikkelen.

Een andere belangrijke heb ik al genoemd maar ik geef het in deze hoedanigheid toch nog een keer aan: vanuit CROW moet meer gedaan worden aan het juist toepassen van de systematiek. Dat zijn we niet alleen voor de opdrachtgevers en bestekschrijvers verplicht maar juist ook richting de aannemers die nog te vaak worden geconfronteerd met “slecht” uitgewerkte RAW bestekken. Zij zijn daar in financiële zin nu vaak de dupe van in de praktijk en dat is niet goed. De reden is veelal een gebrek aan kennis bij de opstellers van een bestek. Maar dat is 1 kant van het verhaal. Ook bij de aannemers is nog veel winst te behalen door meer kennis van de systematiek. Ook hier ontbreekt die vaak. Ik wil hier meer aandacht aan schenken door pro-actief “de boer op te gaan” en het gesprek aan te gaan met opdrachtgevers, bestekschrijvers, adviseurs en aannemers zelf.

Waarvoor kan men bij jou terecht op het gebied van de RAW-systematiek?
Voor vragen, uitleg en coaching rondom de toepassing van de RAW-systematiek.

Welke vraag over de RAW-systematiek zie jij vaak voorbijkomen?
Het gaat vaak over meer en minder werk. Waar heb ik recht op, wat wordt er van mij verwacht (aannemer) en wat moet ik nou wel of niet betalen en wat behoort tot mijn verantwoordelijkheid (opdrachtgever).

Aan welke RAW-expert geef jij het estafettestokje door? En waarom?
Aan Bas Huisman. Met Bas werk ik vaak samen in het team. Bas heeft veel inhoudelijke kennis en heeft net als ik een passie voor het overdragen van kennis.

Meer weten over de RAW-cursussen waar Tim o.a. bij betrokken is?
Bekijk hier het overzicht.