Nieuwsbericht

RAW-helpdeskvraag: Hoe snel is ‘zo spoedig mogelijk’?

2 juni 2021 | 2 minuten lezen

Er zijn meerdere termen voor het uitdrukken van een termijn waarbinnen iets moet plaatsvinden. Onmiddellijk, terstond, per omgaande, zo spoedig mogelijk, direct, met bekwame spoed… enzovoort. Welke gebruikt RAW doorgaans en welke onderscheid wordt hierbij gehanteerd?

Hallo Jacques, ik ga je een vraag stellen over ons bestek. het gaat om een bepaling in deel 3 van het bestek.

Vertel, waar gaat het om?

In deel 3 staat dat de aannemer zo snel mogelijk na de opdrachtverlening bij de directie een plan indient waarin hij aangeeft hoe hij communiceert met de omwonenden.

En?

En! Er komt maar niets. We wachten nu al drie weken op het plan. Ik heb de aannemer al gebeld en die zegt , “Maak je niet ongerust, het komt eraan”.En! Maar ik maak me juist wél ongerust, want wanneer krijg ik het nu. Zo snel mogelijk is toch zeker niet pas na drie weken!

Wat had je dan verwacht als redelijke termijn?

Een week of twee.

Waarom staat dat dan niet in het bestek?

Tja….

Het is geen verwijt, maar duidelijkheid is in veel gevallen wel fijn.

In RAW wordt voor het indienen van informatie in zijn algemeenheid, of het nu gaat om plannen, resultaten van onderzoek of dergelijke, eigenlijk altijd de term ‘zo spoedig mogelijk’ gebruikt. Hiermee wordt bedoeld dat er geen onnodige tijd verloren gaat, maar dat verlangde informatie zodra deze beschikbaar is wordt overgedragen van de ene aan de andere contractpartner. Omdat deze termijn niet is begrensd, wordt in de meeste gevallen in RAW dan ook daaraan toegevoegd; “… doch uiterlijk binnen x dagen/weken na….”. Hiermee wordt een grens gesteld aan de periode waarbinnen de informatieoverdracht moet plaatsvinden.

In het geval van jouw voorbeeld zou een denkbare bepaling zijn:

“De aannemer dient zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk veertien dagen na de opdrachtverlening bij de directie een plan in, waarin wordt aangegeven op welke wijze met de omwonenden wordt gecommuniceerd.”

Welke term gebruikt RAW nog meer veelvuldig?

De term ‘terstond’ komt ook veel voor. Deze is op zijn plaats wanneer onmiddellijk een actie wordt verwacht. Dit kom je onder andere tegen bij het melden van schades en  verontreiniging, het uitvoeren van herstelmaatregelen, het constateren van gebreken e.d. Deze zijn vooral gericht op het adequaat kunnen inspelen op een aanwezige situatie met als doel het treffen van benodigde maatregelen of het voorkomen van gevolgschades, waarbij geen enkele tijd verloren mag gaan.

Bedankt Jacques, weer wat geleerd!

Reageren? 

De CROW-helpdesk beantwoordt dagelijks enkele tientallen vragen op het gebied van RAW, UAVgc en aanbesteden. Vragen stellen kan via het contactformulier op onze website www.crow.nl/ondersteuning of stuur een e-mail naar helpdesk@crow.nl.
Je vraag stellen aan het RAW netwerk kan via Vraag en Antwoord.

HomeGroepenRAW Vacatures