Nieuwsbericht

Veelgestelde helpdeskvraag: Als gevolg van de COVID-19-pandemie zijn er grote leverantieproblemen op mijn werk. Wat nu?

17 juni 2021 | 1 minuut lezen

Vrijwel dagelijks komen dit soort vragen voorbij op de RAW-Helpdesk. Prijzen voor onder andere kunststoffen rijzen de pan uit. Prijsstijgingen van tientallen procenten zijn helaas niet uniek. Ook zijn bepaalde materialen simpelweg niet te verkrijgen omdat de fabricageprocessen zijn stilgelegd. Dit heeft inmiddels ook effect op de alternatieve materialen: in de rioleringswereld is bijvoorbeeld inmiddels dusdanig massaal van kunststof overgeschakeld op beton, dat ook hier schaarste ontstaat met alle gevolgen vandien.  

Dit leidt tot patstellingen in de uitvoering van werken. Kortom, voor ons genoeg aanleiding om jurist Joost Haest van Severijn Hulshof Advocaten zijn licht te laten schijnen over deze materie in het RAW Actualiteitencafé. De complete sessie van het RAW Actualiteitencafé is hier terug te kijken. Uit deze sessie is een elf minuten durende filmpje geknipt waarin scherp wordt ingezoomd op de leverantieproblematiek.

Bekijk het item over de leverantieproblematiek hier.

Joost Haest geeft hierin aan dat er de nodige juridische hobbels zijn om rechtmatig aanspraak te kunnen maken op paragraaf 47 van de UAV 2012 (Kostenverhogende omstandigheden). Wel ziet Joost Haest, mits degelijk onderbouwd, juridische aanknopingspunten om de gevolgen van deze COVID-19-pandemie als ‘overmacht’ te beschouwen. Het begrip ‘overmacht’ komt voor in de paragrafen 8 en 42 van de UAV 2012 (respectievelijk ‘Uitvoeringsduur, uitstel van oplevering’ en ‘Kortingen’). Aannemers en opdrachtgevers worden opgeroepen om binnen hun werken in redelijkheid en billijkheid met deze pandemie om te gaan. Redelijkheid en billijkheid is uiteraard van alle tijden.

Bekijk ook de vraag die RAW professional Arno Dijkstra over dit onderwerp stelde bij Vraag en antwoord.