Nieuwsbericht

RAW-helpdeskvraag: Mag een opdrachtgever vlak voor het einde van de looptijd van een raamovereenkomst nog een deelopdracht verstrekken?

6 juli 2021 | 2 minuten lezen

Een RAW-raamovereenkomst wordt aangegaan voor een bepaalde tijd. Binnen de looptijd van de raamovereenkomst kan een opdrachtgever deelopdrachten verstrekken die door de aannemer moeten worden uitgevoerd. Maar wat als de opdrachtgever vlak voor het einde van de looptijd besluit alsnog een deelopdracht te verstrekken, zodanig dat de uitvoering van deze deelopdracht pas kan plaatsvinden ná de looptijd van de raamovereenkomst. Geldt dan nog steeds de verplichting van de aannemer om deze uit te voeren?  

Hoi Jacques, luister eens. We hebben een raamovereenkomst met een waterschap en die wil ons nog een deelopdracht verstrekken.

Dat is toch prima. Dat geeft jou weer extra inkomsten!

Nee, je begrijpt het niet. De looptijd van de raamovereenkomst was 3 jaar, maar deze loopt over 2 weken af. We dachten dus dat we er al klaar mee waren. Nu komt de opdrachtgever en zegt dat we toch nog een deelopdracht moeten uitvoeren. Mag dat?

Ik merk een beetje aan je woorden dat je de deelopdracht liever niet meer krijgt, klopt dat?

Eerlijk gezegd wel. De prijzen worden wel jaarlijks geïndexeerd, maar geweldig zijn ze niet. Ik zit niet echt te wachten op die deelopdracht.

Toch denk ik dat je die wel zult moeten uitvoeren. Een opdrachtgever is gerechtigd om deelopdrachten te verstrekken binnen de looptijd van de RAW-raamovereenkomst, dus ook als de uitvoering van die deelopdrachten de looptijd van de raamovereenkomst zelf te buiten gaan.  

Daar was ik al bang voor. Maar geldt dat dan onbeperkt?

Dat is een lastige vraag. Ik heb daar al eerder naar gezocht, maar kan zo een-twee-drie daarop geen antwoord vinden. In beginsel denk ik dat er wel beperkingen zijn. Een raamovereenkomst wordt aangegaan met een bepaald doel en voor een bepaalde periode. Deze periode is vanuit aanbestedingswetgeving beperkt tot in de regel 4 jaar. Dat is niet voor niets. Een opdracht mag namelijk niet onbeperkt lang van de markt worden gehouden, maar moet door middel van een (nieuwe) aanbesteding na zoveel jaar opnieuw aan de markt worden aangeboden.
Het doelbewust ‘misbruik’ maken van een bestaande raamovereenkomst door onevenredig deelopdrachten te verstrekken die moeten worden uitgevoerd ná de looptijd van de raamovereenkomst gaat wat mij betreft in tegen dat principe.

Hoe bedoel je dat precies?

Nou, als voorbeeld:
Als een opdrachtgever gebruikelijk voor elk kwartaal een deelopdracht verstrekt in de maand voorafgaande aan dat kwartaal, mag hij wat mij betreft ook vlak voor het einde van de looptijd van de raamovereenkomst nog een deelopdracht voor het komende kwartaal verstrekken. Maar mijns inziens niet voor de komende 3 of 4 kwartalen, omdat hij daarmee afwijkt van het ‘gebruikelijke’ patroon.

Oké, dat begrijp ik. Maar daarvan is in mijn geval geen sprake. Gewoon uitvoeren dus maar denk ik.

Lijkt me het beste.

En weet je wat. Ik maak er wel een helpdeskvraag van voor onze Nieuwsbrief. Wie weet of iemand daar nog op reageert.

Ha, dat lijkt me een goed idee en bedankt voor je antwoord.

Reageren?  

jacques.teunissen@crow.nl


De CROW-helpdesk beantwoordt dagelijks enkele tientallen vragen op het gebied van RAW, UAVgc en aanbesteden. Vragen stellen kan via het contactformulier op onze website www.crow.nl/ondersteuning of stuur een e-mail naar helpdesk@crow.nl.

HomeGroepen