Nieuwsbericht

Actualisering hoofdstuk 21: Bemalingen

7 september 2021 | 1 minuut lezen

Bij CROW werken we continue aan een RAW-systematiek die actueel, continue in ontwikkeling én gebruiksvriendelijk is. Daarnaast ondersteunen we bij de toepassing van de systematiek in de praktijk. De komende tijd gaan we hoofdstuk 21 Bemalingen actualiseren, uitbreiden en herzien.

De reden waarom wij dit hoofdstuk willen aanpassen hangt samen met:

•            de update van het CROW-CUR Handboek 4:2020 Bemaling van bouwputten en sleuven
•            aangepaste wet- en regelgeving in verband met grondwaterbeheer
•            aangepaste wet- en regelgeving in verband met milieuvoorschriften
•            veiligheids-issues
•            nieuwe werkmethodes/technieken
•            actualisatie van het hele hoofdstuk vanuit het proactief beheer RAW
•            aangepaste normeringen/ nieuwe ontwerprichtlijnen

Opstarten werkgroep       

De werkgroep die zich bezig gaat houden met de actualisering en herziening van hoofdstuk 21 stellen we in september samen. De afronding van de werkzaamheden en de tervisielegging van de nieuwe teksten staat gepland voor 2022.

Uiteraard houden we je via RAW.nl op de hoogte!

HomeGroepenRAW Vacatures