Nieuwsbericht

Maak kennis met RAW professional...Freek Westerveld

23 september 2021 | 2 minuten lezen

We maken kennis met Freek Westerveld, Civiel Techneut, bestek schrijver en...piloot.
Een van Freeks hobby's is namelijk Radiografisch vliegen. Leuk om ook nu weer kennis te maken met een bevlogen RAW professional.

Naam: Freek Westerveld
Werkzaam bij: StadLandWater B.V. te Lichtenvoorde
Functie: Projectmedewerker
Hobby’s: Fitness, Radiografisch vliegen.


Hoe ben jij terecht gekomen in het ‘RAW werkveld’, hoe lang ben je hierin al werkzaam? En wat vind jij het mooiste aan je werk?

Tijdens mijn HBO-opleiding Civiele Techniek ben ik tijdens projecten en stage voor het eerst in aanraking gekomen met de RAW systematiek. Na mijn opleiding heb ik enkele jaren als tekenaar/ontwerper gewerkt waarbij ik niet in aanraking ben gekomen met RAW. Voordat ik bij StadLandWater ben gaan werken heb ik 3 jaar bij een aannemer als Calculator/Werkvoorbereider gewerkt waar ik echt kennis heb gemaakt de RAW.

Sinds ik bij StadLandWater werk schrijf ik RAW-bestekken, zowel traditioneel als raamovereenkomsten.

Geef aan bij welk(e) RAW thema’s/onderdelen jij betrokken bent? En geef kort aan vanuit welke rol of werkzaamheden.

Als projectmedewerker ven ik betrokken bij het schrijven, controleren en ramen van bestekken voor werken die betrekking hebben op:

  • Beheer en Onderhoud mechanische riolering
  • Reconstructies binnen de bebouwde kom inclusief ondergrondse infra
  • Onderhoud verhardingen
  • Rioolrenovatie
  • Groenwerkzaamheden.

Bij alle onderdelen van het project ben ik betrokken, vanaf SO tot en met aanbesteding en toezicht.

Inmiddels is de Standaard RAW 2020 gelanceerd. Welke meerwaarde hoop jij dat de Standaard RAW 2020 gaat bieden bij het maken en vastleggen van afspraken in contracten?

Verdere standaardisatie en eenheid bij beschrijven van de werkzaamheden.

Welke behoefte heb je zelf rondom de Standaard RAW 2020? En hoe zou CROW daarbij kunnen helpen?

Behoefte aan structuur, standaard en eenduidige afspraken die niet multi-interpretabel zijn, maar daarin voorziet de Standaard RAW 2020.

Waarvoor kan men bij jou terecht op het gebied van de RAW-systematiek? Ervaring, thema’s, expertise etc..

Men kan bij mij terecht voor advies over het schrijven van bestekken of het sparren over het op de juiste manier omschrijven van de werkzaamheden in een bestek.

Wat is volgens jou de grootste uitdaging van de RAW systematiek? En welke tips heb je voor CROW?

De RAW jaarlijks up-to-date houden met de ontwikkelingen in de markt.

Welke vraag over de RAW-systematiek zie jij vaak voorbijkomen?

De vraag die ik het vaakst voorbij zie komen is hoe de H en de R toegepast kunnen worden in een bestek. Het zou fijn zijn als dit door middel van duidelijke praktijkvoorbeelden kan worden toegelicht. Op dit moment is het namelijk voor veel mensen niet helder, zowel aan opdrachtgevers- als aan opdrachtnemerszijde.

Wat hoop je te vinden op RAW.nl en zijn er wellicht essentiële zaken die je nu mist?

Ik hoop er actuele updates met betrekking tot de RAW standaard te vinden en bepaalde tips en tricks om de standaard optimaal te gebruiken.

HomeGroepenRAW Vacatures