Nieuwsbericht

RAW Helpdeskvraag: Deelresultaatsverplichtingen

28 september 2021 | 1 minuut lezen

Goedemorgen u spreekt met de helpdesk van de CROW, u had een vraag gesteld.

Goedemorgen, dat klopt, ik heb een vraag over een verzoek die wij van de aannemer hebben gekregen, hij verzoekt om een deelresultaatsverplichting.

Dat kan en mag hij.

Oké, maar het zegt mij helemaal niets, waar staat dit beschreven?

In de Standaard RAW bepalingen 2020, onder artikel 01.01.12. Waar verzoekt de aannemer precies om?

Wij hebben een RAW-bestek en hierin is een viaduct opgenomen. Dit zijn kunstwerken die bij ons niet vaak voorkomen, maar hier is door het ingenieursbureau een bestekpost voor in het bestek gezet. Het is eigenlijk een bundeling van besteksposten, voor het landhoofd, de liggers en de druklaag. Nu heeft de aannemer een lijst met deelresultaatsverplichtingen gemaakt, voor het maken van de landhoofden, de productie van de liggers, het plaatsen van de liggers en het storten van de druklaag. De aannemer geeft aan dat hij anders te veel moet voorfinancieren.

Dan begrijp ik het. Deelresultaatsverplichtingen zijn bedoeld voor werkzaamheden die langer duren dan 1 termijn en waar het om grote bedragen gaat. Hier is de hele viaduct in een bundeling geplaatst, dat was misschien niet verstandig. De aannemer splitst nu feitelijk deze werkzaamheden weer op naar betaling. Voorwaarde is wel dat zijn opsplitsing op hetzelfde bedrag sluit als het aangeboden totaalbedrag. Zie ook 01.01.12 lid 03 in de Standaard RAW bepalingen 2020.

Dus zo werken deelresultaatsverplichtingen. En dan kan hij in een termijn een deelresultaat meenemen?

Ja, klopt. Het werkt verder net als andere besteksposten in een RAW-bestek.

Duidelijk, maar moet ik hier eigenlijk aan meewerken?

Indien de aannemer een verzoek tot deelresultaatsverplichtingen indient, moet je als opdrachtgever hieraan meewerken. Daar gaat dus ook die lid 03 over die ik zojuist noemde. Acceptatie van de deelresultaatsverplichtingen wordt alleen onthouden indien de lijst niet voldoet aan de genoemde voorwaarden.

Het is mij duidelijk, ik ga 01.01.12 van de Standaard lezen!

Graag gedaan en als u nog vragen heeft neem gerust contact op!

Benieuwd naar meer uitgewerkte RAW helpdeskvragen? Bekijk deze op RAW-helpdeskvragen.