Nieuwsbericht

RAW helpdeskvraag: Verrekening tijdelijke verkeersmaatregelen

5 oktober 2021 | 3 minuten lezen

Goedemorgen u spreekt met Mark van der Sluys van CROW. U heeft vragen gesteld aan de RAW Helpdesk.

Goedemorgen, klopt, fijn dat u even belt.

Ik heb uit uw vragen opgemaakt dat u bezig bent met de calculatie van een werk.

Inderdaad. Ik ben door een hoofdaannemer gevraagd om een prijsje te maken voor het onderdeel tijdelijke verkeersmaatregelen voor een werk voor een gemeente in het midden van het land.

Helder. Is dit te doen op basis van hetgeen in het RAW-bestek staat?

Nee, daar zit juist het probleem. Het verkeersplan en verkeerstekeningen moeten nog worden gemaakt. Ik heb uiteraard wel een gevoel bij de invulling bij de verkeersmaatregelen, maar het is iedere keer weer afwachten hoe een opdrachtgever, directie en vooral de wegbeheerder reageren op een verkeersplan en de verkeerstekeningen. Vrijwel altijd komen er op- en aanmerkingen op de verkeersplannen en verkeerstekeningen terwijl wij onze aanbieding al wel hebben vastliggen.

Hoe staat het nu in het bestek?

Toepassen verkeersmaatregelen – Europost Niet Verrekenbaar.

Dat antwoord verwachtte ik helaas al. Bent u bekend met artikel 62.17.03 uit de Standaard RAW Bepalingen 2020?

Als ik die teksten goed lees, is het daar nu prima geregeld. Een hele verbetering ten opzichte van de vorige jaarversies! 
Als ik namelijk in concurrentie iets moet aanbieden, probeer ik altijd de grenzen op te zoeken van wat ik minimaal als verkeersmaatregelen nodig denk te hebben. Mijn hoofdaannemers willen natuurlijk wel scherp kunnen inschrijven. Alles wat er later meer wordt geëist dan waar wij mee hebben gerekend, hebben wij daar vaak buiten de wereld aan discussies over.

Klopt. Helaas een herkenbaar verhaal. Als aanbestedende dienst moet je volgens mij een inschrijver ook helemaal niet in zo’n positie willen brengen. Hier gaat hier om veiligheid!
Als je voorafgaand aan een aanbesteding een goede RI&E maakt, komt verkeersveiligheid bijna altijd in de top 5 risico’s uit.

Absoluut. Elk verkeersongeval is er één te veel, maar als deze samenhangt met de uitvoering van een werk waarbij is beknibbeld op verkeersveiligheid…

Eens. 

Maar voor nu zou ik graag een en ander recht willen trekken in deze aanbesteding. Hoe doe ik dat het best?

Ik adviseer om goede vragen door uw hoofdaannemer te laten stellen zodat die meegenomen kunnen worden in de nota van inlichtingen.

Hoe zouden deze kunnen luiden?

Wij constateren dat in het bestek een niet verrekenbare post is opgenomen inzake het toepassen van verkeersmaatregelen. Deze verkeersmaatregelen zijn noodzakelijk om de verkeersveiligheid op en rondom uw werk te borgen. Door de aanbestedende dienst zijn geen verkeersplan en geen verkeerstekeningen beschikbaar gesteld. Het is daarmee voor ons een gok of de door ons beoogde invulling van de verkeersmaatregelen, wordt geaccepteerd door de opdrachtgever, de directie en vooral de wegbeheerder. In het kader daarvan hebben wij dan ook de volgende vragen:

  1. Hoe wordt er in de uitvoering praktisch mee omgegaan als de door ons beoogde (gecalculeerde) verkeersmaatregelen niet afdoende blijken te zijn volgens de opdrachtgever, de directie en/of de wegbeheerder?
  2. Zou u het bestek in lijn willen (laten) brengen met het gestelde in artikel 62.17.03 van de Standaard RAW Bepalingen 2020?

Gaat het niet te ver om zulke vragen te stellen aan de aanbestedende dienst?

Absoluut niet. Dergelijke vragen zetten de aanbestedende diensten juist aan het denken. Ik ben nog maar weinig aanbestedende diensten tegengekomen die bewust niet de mogelijkheid aangrijpen om een discussie over meer werk in de uitvoering te voorkomen. Zeker niet als het gaat om veiligheid.

Als je het zo bekijkt, heeft u inderdaad helemaal gelijk. Je hebt als ambtenaar die terug moet naar een budgethouder met meer werk, dat te voorkomen was, geen sterk verhaal. Over verkeersongevallen zullen wij het maar helemaal niet hebben.

Eens! Ik hoop van harte dat de aanbestedende dienst zich bewust wordt van het pakket waarin zij de potentiële inschrijvers heeft gebracht en wat de gevolgen hiervan kunnen zijn. De oplossing is simpel: volgend zijn met de RAW-systematiek.

Wij zitten op één lijn! Dank voor het meedenken!

Graag gedaan!