Nieuwsbericht

De 5 meest gestelde vragen over de jaarlijkse release van RAW

Profielfoto van Erik Bolck
14 december 2021 | 2 minuten lezen

Normaal gesproken publiceert CROW iedere 5 jaar een jaarversie van de RAW-systematiek. Daar is per september 2021 verandering in gekomen. 
Ieder jaar komt er nu een wijziging op de laatste jaarversie uit. Dit roept toch wat vragen op bij de gebruikers, daarom hebben we de 5 meest gestelde vragen over de jaarlijkse release van RAW op een rijtje gezet:

1. Waarom wordt er vanaf nu ieder jaar een release gepubliceerd?

Wij willen als RAW sneller kunnen inspelen op een veranderende markt. Door jaarlijks een release uit te brengen kunnen we nieuwe en gewijzigde RAW-teksten sneller beschikbaar stellen en hoeven gebruikers niet 5 jaar te wachten op een nieuwe jaarversie. De teksten komen dan ook direct beschikbaar in de besteksschrijfsoftware.

2. Zijn de resultaatsbeschrijvingen ook aangepast en zo ja, welke zijn dan aangepast?

Er zijn meerdere resultaatsbeschrijvingen aangepast. De wijzigingen zijn zeer uiteenlopend van aard. We publiceren geen overzicht van deze aanpassingen. Dit gebeurt ook niet bij het verschijnen van een nieuwe jaarversie. Bij de publicatie van deze jaarlijkse release is dit dus ok niet gebeurt. De overweging om bij de volgende jaarlijkse release wel een overzicht te maken van toegevoegde en gewijzigde resultaatsbeschrijvingen nemen wij mee naar volgend jaar.

3. Waarom is er een nieuwe versie van het uitwisselingsformaat *sx?

In de nieuwe versie van het uitwisselingsformaat was een eenvoudige aanpassing meegenomen, maar deze had grotere gevolgen dan verwacht. De aanpassing in de XSD betrof een aanpassing op de raamovereenkomsten en het versiebeheer. Er kwamen sneller raamovereenkomsten die al gemaakt waren met de nieuwe versie op de markt dan wij hadden verwacht. Nog niet alle softwarebedrijven (bestek, calculatie en administratie) waren gereed met het doorvoeren van de aanpassingen. Bij de volgende release gaan we meer tijd reserveren voor deze softwarebedrijven om alles te kunnen implementeren. De verwachting is ook dat de XSD’s dan niet meer hoeven te worden aangepast.

4. Ik hoorde iets over versiebeheer, wat moet ik me hierbij voorstellen?

In de dataset met resultaatsbeschrijvingen en bepalingen die de bestekschrijfsoftware gebruikt, is sinds de jaarversie 2020 versiebeheer opgenomen. Dit betekent dat alle teksten in de standaard en in de catalogi een versienummer hebben gekregen. De publicatie van de jaarrelease september 2021 was ook voor RAW de eerste test om te kijken of dit versiebeheer goed functioneert. We kwamen erachter dat (ondanks veelvuldig testen vooraf) er toch nog wat problemen tevoorschijn kwamen. Deze zijn inmiddels aangepast, en we gaan ervan uit dat deze met de release 2022 niet meer voorkomen.

5. Waarom dan dit versiebeheer?

Dit is het voorwerk om in de toekomst teksten beter digitaal beschikbaar te kunnen stellen. Om teksten goed te kunnen ontsluiten moeten versies goed worden beheerd. Het mag niet zo zijn dat tijdens een contractperiode, op het contract van toepassing verklaarde teksten wijzigen. Uitgangspunt blijft altijd de teksten zoals deze van toepassing zijn verklaard tijdens de aanbesteding. Dit vraagt om een goede traceerbaarheid, vandaar de versie informatie die aan teksten wordt meegegeven. Daarnaast is het versiebeheer verder uitgebreid om conversie tussen de jaarreleases mogelijk te maken.

Bekijk hier de Standaard RAW Bepalingen 2020; Wijziging september 2021

Profielfoto van Marco Koster
2 jaar geleden
Profielfoto van Marco Koster
2 jaar geleden

Beste Erik,

 

Het is fijn en mooi dat met de jaarlijkse uitgave sneller kan worden ingespeeld op nieuwe ontwikkelingen.

Wij als gemeente lopen nu echter tegen wat problemen aan.

Als aanbestedende dienst hebben wij voor verschillende aanbestedingsvormen en werksoorten moederbestanden opgesteld met onze eigen specifieke aanvullingen en afwijkingen. Het jaarlijks vernieuwen van de jaarversie betekend voor ons dan ook het jaarlijks updaten van de moederbestanden en gelet op de looptijd van projecten dat wij straks 4 verschillende soorten bestekken (jaarversies) in uitvoering hebben.

 

Nu maken wij nog bestekken op basis van de versie mei 2020, maar wij krijgen van verschillende partners besteksdelen aangeleverd in verschillende jaarversies van de systematiek die vervolgens onderling niet uitwisselbaar zijn.

 

Is dit op enige manier te stroomlijnen/op te lossen?

 

Marco Koster