Nieuwsbericht

Indexeringsregeling RAW-raamovereenkomst en verwijzing naar CBS-indexcijfers

10 maart 2020 | 1 minuut lezen

Een opdrachtgever die bij het opstellen van een RAW-raamovereenkomst gebruik heeft gemaakt van de indexeringsregeling zoals deze is opgenomen in artikel 01.21.10 van de RAW-Catalogus met bepalingen, verwijst daarbij naar het door het Centraal Bureau voor de Statistiek vastgestelde ‘prijsindexcijfer Grond-, weg- en waterbouw (GWW)’ (reeks 2010=100) of naar één of meerdere daartoe behorende deelgebieden.
Door de 5-jaarlijkse basisverlegging wordt de reeks 2010=100 niet langer gecontinueerd. Hoe nu verder?

In de reeks 2010=100 is het laatst gepubliceerde cijfer die van oktober 2019. Vraag is hoe voor deze reeks de cijfers van januari 2020 en verder kunnen worden vastgesteld.
Hiervoor heeft CROW navraag gedaan bij het Centraal Bureau voor de Statistiek, die de volgende rekenmethode aanbeveelt:

Omdat het laatst gepubliceerde definitieve cijfer die van oktober 2018 betreft, moeten de te berekenen cijfers met dit cijfer worden gekoppeld. Weliswaar toont de reeks 2010=100 nog wel de cijfers tot en met oktober 2019, maar dit betreft voorlopige cijfers.
Om de cijfers van de reeks 2010=100 te continueren, moet het cijfer van de reeks 2015=100 worden gedeeld door het cijfer oktober 2018 (reeks 2015=100) en werden vermenigvuldigd met het cijfer van oktober 2018 (reeks 2010=100).

Voorbeeld voor het ‘prijsindexcijfer Grond-, weg- en waterbouw (GWW)’:
oktober 2018 (reeks 2010=100)  :  114,5
oktober 2018 (reeks 2015=100)   :  112,1
januari 2020 (reeks 2015=100)    :  114,2

Te berekenen:  januari 2020 (reeks 2010=100) = (114,2 / 112,1) * 114,5 = 116,6 (afgerond op tienden)

Voorbeeld voor het ‘prijsindexcijfer Grond-, weg- en waterbouw (GWW), deelgebied Waterbouwkundige werken’:
oktober 2018 (reeks 2010=100)  :  116,7
oktober 2018 (reeks 2015=100)   :  109,5
januari 2020 (reeks 2015=100)    :  112,8

Te berekenen:  januari 2020 (reeks 2010=100) = (112,8 / 109,5) * 116,7 = 120,2 (afgerond op tienden)

Voor de indexen die na januari 2020 worden gepubliceerd in de reeks 2015=100 geldt eenzelfde omrekenformule, waarbij de koppeling altijd plaatsvindt aan de maand oktober 2018.

Indexcijfers zijn te raadplegen via de website opendata.cbs.nl/statline 

HomeGroepen