Nieuwsbericht

Nieuw jaar – recht op nieuwe prijzen per eenheid in een RAW-raamovereenkomst of toch niet?

Profielfoto van Mark van der Sluys
17 januari 2022 | 2 minuten lezen

Aan het begin van ieder kalenderjaar komen regelmatig vragen aan onze Helpdesk RAW binnen met betrekking tot het indexeren van prijzen per eenheid. Hierbij een overzicht van veel gestelde vragen en onze antwoorden hierop:

1. In deel drie van mijn RAW-raamovereenkomst staat onder 01.21 vermeld dat jaarlijks de prijzen per eenheid worden geïndexeerd. De eerste keer op de eerste dag van het tweede contractjaar van de raamovereenkomst. Hoe moet ik dit laatste lezen?

Antwoord: het antwoord is het makkelijkst te geven aan de hand van een concreet voorbeeld. In het geval van een RAW-raamovereenkomst die in maart 2021 is afgesloten, vindt voor het eerst in maart 2022 indexatie plaats.

Voor het toepassen van de indexering wordt gebruik gemaakt van kwartaalcijfers die door het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) worden gepubliceerd. Omdat deze cijfers met vertraging worden gepubliceerd, is er voor gekozen om gebruik te maken van het kwartaalcijfer van het kwartaal voorafgaand aan het kwartaal waarin wordt geïndexeerd. Vindt indexatie plaats in maart 2022, dan wordt voor deze indexatie gebruik gemaakt van het kwartaalcijfer van het vierde kwartaal van 2021.    

2. Ik heb te maken met een RAW-raamovereenkomst waarin wordt verwezen naar het door het Centraal Bureau voor de Statistiek vastgestelde ‘prijsindexcijfer Grond-, weg- en waterbouw (GWW)’ (reeks 2010=100). In de reeks 2010=100 is het laatst gepubliceerde cijfer die van oktober 2019. Hoe kunnen voor deze reeks de cijfers van januari 2020 en verder worden vastgesteld?

Antwoord: zie het nieuwsbericht Indexeringsregeling RAW raamovereenkomsten 
Bestekschrijvers moeten er op letten dat zij bij het gebruik van prijsindexcijfers van het CBS altijd verwijzen naar de laatst gepubliceerde reeks.

3. In deel drie van mijn RAW-raamovereenkomst staat niets vermeld over het indexeren van de prijzen per eenheid. Heb ik hier dan ook geen recht op?

Antwoord: normaliter zou je in deel 3 van een RAW-raamovereenkomst onder 01.21 een bepaling over indexeren verwachten. Regelmatig komt het echter ook voor dat een dergelijke bepaling niet is opgenomen op de daarvoor bedoelde plaats (deel 3, 01.21), maar komen wij deze ook tegen in het beschrijvend document, de inschrijvingsleidraad en/of de aanbestedingsleidraad. Alhoewel een beschrijvend document en/of leidraad niet de meest voor de hand liggende plek is, kunnen hier mogelijk wel rechten aan worden ontleend.

4. In deel drie van mijn RAW-raamovereenkomst staan onder 01.21 bepalingen die niet één op één matchen met de bepalingen zoals die door CROW beschikbaar zijn gesteld in de catalogus bepalingen. Bij het opstellen van de RAW-raamovereenkomst waren ze wat ons betreft klip en klaar, maar de aannemer legt ze nu duidelijk anders uit dan wij hebben bedoeld. Kunnen jullie hierin meelezen en een oordeel vellen wie gelijk heeft?

            Antwoord: meelezen kan altijd, maar onze conclusie is heel vaak dat de alternatieve teksten – hoe goed ook bedoeld – ruimte voor interpretatie                overlaten. Als hier inderdaad sprake is van ruimte voor interpretatie kunnen en mogen wij geen oordeel vellen. Wel verwijzen wij in dit soort gevallen naar de door CROW beschikbaar gestelde teksten uit de catalogus bepalingen en komen opdrachtgevers en aannemers op grond hiervan er over het algemeen onderling alsnog wel uit. Leerschool voor opdrachtgevers is vaak wel dat zij in het vervolg kiezen voor het gebruik van door CROW beschikbaar gestelde teksten.