Nieuwsbericht

RAW-teksten voor emulsie-asfaltbeton herzien

Profielfoto van Paul Jansen
24 maart 2022 | 2 minuten lezen

Emulsie-asfaltbeton (EAB) is een ‘standaard asfaltsoort‘ in RAW Hoofdstuk 81. Sinds de jaarversie 2015 zijn de RAW-teksten afgestemd op de Europese geharmoniseerde productnorm NEN-EN 12273 (‘slurry surfacing’). Daarbij is toen onderscheid gemaakt tussen ‘specificatie aannemer’ en ’specificatie opdrachtgever’. Bij nader inzien is dat onderscheid komen te vervallen. De nieuwe teksten liggen tot 2 mei ter visie.

De aanleiding voor de herziening van deze teksten ontstond al in het voorjaar van 2019 door een reeks inhoudelijke verbeterpunten van de commissie EAB van Bouwend Nederland. Dat was echter te laat voor de RAW 2020. Bij de behandeling van die verbeterpunten bleek ook dat het onderscheid ‘opdrachtgever / opdrachtnemer’ moest vervallen omdat de NEN-EN 12273, anders dan bij ‘normaal’ asfalt, behalve de eisen voor de productie tevens de eisen voor de verwerking van EAB omvat. 

De Taakgroep EAB onder de Werkgroep Asfalt van CROW (beide ‘paritair’ samengesteld met evenredige vertegenwoordiging van opdrachtgevers en aannemers) heeft daarvoor één nieuw deelhoofdstuk 81.5 met bepalingen opgesteld, en ook een set nieuwe resultaatsbeschrijvingen. De bestaande deelhoofdstukken 81.5 en 81.6 en de subwerkcategorieën 81.51 en het 81.61 zijn geheel vervallen. De oude resultaatsbeschrijvingen zijn nog wel in te zien middels de bestekschrijfsoftware, maar mogen beslist niet samen met het nieuwe deelhoofdstuk 81.5 worden gebruikt. Daarom is voor de nieuwe resultaatsbeschrijvingen de geheel nieuwe subwerkcategorie 81.52 aangemaakt. 

In de nieuwe teksten wordt veelvuldig verwezen naar de NEN-EN 12273. Voor de leesbaarheid en het begrip heeft NEN op verzoek van Bouwend Nederland de norm in het Nederlands vertaald. De Engelse versie van de norm blijft bij een eventueel geschil echter te allen tijde bepalend. De Nederlandse versie van de norm is binnenkort verkrijgbaar bij NEN.

Een bijzonderheid is dat de beoordeling van het aangebrachte EAB visueel gebeurt, op basis van NEN-EN 12274-8. Deze norm is nauw verbonden met NEN-EN 12273 (maar helaas nog niet vertaald). Anders dan bij ‘gewoon asfalt’ is ook dat EAB koud wordt aangebracht en niet wordt afgewalst. De emulsie moet eerst ‘breken’ en het EAB wordt dan ‘ingereden’ door het verkeer. Onderdelen van een werk die klaar zijn, worden daarom vrijwel direct (binnen een uur) na het aanbrengen van het emulsie-asfaltbeton in gebruik genomen. 

De nieuwe teksten liggen nu ter visie. Commentaar kan met behulp van het te downloaden Word-sjabloon tot uiterlijk 2 mei 2022 worden ingediend ter attentie van paul.jansen@crow.nl.