Nieuwsbericht

Uit de archieven: ‘Toestemming gevraagd voor aanstelling twee RAW-docenten’

20 juni 2022 | 3 minuten lezen

RAW bestaat 50 jaar! De RAW Standaard Bepalingen kennen we allemaal, maar deze bijbel kwam er niet zomaar. Tientallen enthousiastelingen werkten de afgelopen decennia keihard aan de totstandkoming ervan. Benieuwd wat de oorsprong is van de RAW? In de rubriek ‘Uit de archieven’ duiken we het archief in en vinden we historische archiefstukken rondom de RAW.

Vinder: Wim BoumansWim Boumans

"Ik werkte in 1978 als opzichter A/ projectleider Natte werken in de Directie Overijssel van Rijkswaterstaat. Rond 1980 had een bestekschrijver bij Rijkswaterstaat de keuze om een conventioneel bestek of RAW-bestek te schrijven. In die tijd maakte ik RAW-bestekken voor het verbreden en verdiepen van het Twenthekanaal en het Zijkanaal. Dat deed ik in samenspraak met Teun van Reewijk en Jaap Jager van CROW. Omdat het in deze bestekken ging over het aanbrengen van stalen damwanden en het uitvoeren van baggerwerk, waarvoor geen standaard teksten voorhanden waren, was er veelvuldig overleg met beiden. Hierbij raakte het schaaltje met kletskoppen (koekjes) altijd aan het einde van het overleg leeg."

Vondst: brief

Brief waarin toestemming verleend wordt om twee docenten aan te stellen die voorlichting moesten gaan geven over de RAW-systematiek.

Hoe belangrijk is het archiefstuk?

"Rijkswaterstaat wilde in de jaren ‘80 serieus de RAW-systematiek invoeren. Tijdens een bestekschrijveroverleg werd gevraagd wie al ervaring had met de RAW-systematiek en wie voorlichting wilde geven over de toepassing ervan. Voorgesteld werd om Henk Stegeman en mij aan te stellen als docenten. De hoofddirectie van Rijkswaterstaat moest hier toestemming voor geven en dat gebeurde ook.

Tijdens de ééndaagse voorlichting van de RAW-systematiek kwamen de hoofdpunten van het RAW-bestek en de samenhang met de UAV 1964 aan bod. Wij gaven de voorlichting als duo. Tijdens de eerste keer was Harry Pittens van CROW aanwezig om ons te coachen. Harry had met de hand een map met sheets gemaakt met de te behandelen onderwerpen. Het RAW-bestek werd deel voor deel in vogelvlucht behand     

Wat voor herinneringen roept het bij je op?

“Om de voorlichting te kunnen geven heeft Tannetje Zaal, die namens Rijkswaterstaat aanspreekpunt was voor de RAW, een basiscursus van 4 dagen georganiseerd in Ede in een opleidingsinstituut van een verzekeringsmaatschappij. Deze cursus was intern, over hoe en op welke wijze we les konden geven. Hier werden ons in principe de pedagogische en didactische beginselen van het lesgeven bijgebracht. Hier is ook mijn belangstelling voor het vakonderwijs aangewakkerd. Vele jaren later, in 1987, ben ik begonnen met een deeltijdopleiding, in de avonduren, voor docent Bouwkunde. Deze opleiding heb ik in 1993, net na mijn aanstelling als consulent RAW bij CROW, voltooid.

Tijdens de voorlichting was er veel weerstand bij de bestekschrijvers, opzichters en kantonniers, naar ook leidinggevende hadden moeite met de invoering van de RAW-systematiek. Een ding bleek duidelijk: het ouderwetse plak- en knipwerk behoorde vanaf nu tot de verleden tijd. Ook de uit te voeren werken zoals grond- en straatwerk werden duidelijker omschreven met de daarbij behorende hoeveelheden met de vermelding van ‘verrekenbaar en ‘’niet verrekenbaar."

Wat betekent het 50-jarig bestaan van de systematiek voor jou?

Sinds 1972 ben ik in meer en mindere mate betrokken geweest bij RAW. Het is belangrijk goed in de gaten te houden hoe de vraag van opdrachtgevers en opdrachtnemers zich in de loop van de jaren ontwikkelt. Denk hierbij aan ontwikkelingen op het gebied van wet- en regelgeving, arbeidsomstandigheden, ontwikkelingen van bouwmaterialen, het prefab vervaardigen van onderdelen van een GWW-werk etc. Ook de klimaatverandering en het hergebruik van bouwstoffen en de daarbij behorende resultaatsbeschrijvingen en eisen daaraan gesteld zullen de komende Jaren de nodige aandacht opeisen van CROW/RAW. Dit zijn ontwikkelingen waarvoor CROW/RAW de ogen niet kunt sluiten.

Wat zijn voor jou de hoogtepunten van 50 jaar RAW?

Er zijn voor mij achteraf gezien vele hoogtepunten en ervaringen geweest gerelateerd aan RAW- systematiek zowel in dienst van Rijkswaterstaat als CROW. Een greep uit de hoogtepunten:  

  1. Dat ik bij de Directie Overijssel RAW-bestekken heb mogen maken waarin activiteiten/ resultaatsbeschrijvingen waren opgenomen, zoals baggerwerken en het aanbrengen van oeververdedigingen zoals aanbrengen stalen damwand en steenbestortingen, waarvoor geen resultaatsbeschrijvingen voorhanden waren. 
  2. Betrokkenheid bij de voorlichting over de RAW-systematiek en de invoering hiervan bij Rijkswaterstaat.
  3. 1972, in Bestek L 1812 het toekomstige Deel 1 ‘Algemeen als proef in artikel 1 van een confensioneel bestek opgenomen
  4. Eenmaal in dienst van CROW, als consulent RAW-systematiek, heb ik vele uitdagingen gekend bij de promotie van de RAW-sytematiek zoals een cursus Arbeidsomstandigheden bij bodemsanering bij ARBOplan.
  5. De samenwerking tussen de ROC’s en CROW kwam tot uit drukking in de cursus ‘Kwaliteitsborging’. Kwaliteitsborging begon eind jaren 90 begin 2000 vaste voet te krijgen bij de aanbesteding en uitvoering van werken in de GWW. Voor de ROC’s hebben wij als CROW een cursus voor hen opgezet.
  6. Bij de invoering van het Bouwstoffenbesluit hebben Henk Visser, van Arcadis, en ik in hele land de cursus geven over de toepassing van het Bouwstoffenbesluit en de samenhang met de RAW-systematiek.   
  7. Het uitroepen tot Ambassadeur voor het jaar 2003 van de campagne GO-Infra, blad Wegen.
  8. Het artikel over mijn pensionering in 2005 in het blad Wegen nummer 5. 
6 dagen geleden

Gaaf Wim, dat jij dit nog kon doen!

HomeGroepenRAW Vacatures