Nieuwsbericht

Helpdeskvraag: Wanneer heb ik recht op meerwerk?

Profielfoto van Rob van Maanen
1 augustus 2022 | 3 minuten lezen

Gemiddeld zit ik een dag in de week bij de helpdesk. Zo ook vorige week toen ik de volgende vraag binnen kreeg van uitvoerder Nagib. Nagib blijkt al twaalf jaar uitvoerder te zijn. Van de MTS gekomen, stage gaan lopen bij de aannemer en nooit meer weg gegaan. De vraag die hij voor mij had was:

Aanneemsom = aanneemsom, of heb ik recht op meerwerk? “En/maar wat staat daar nu eigenlijk?”

Dat is een korte vraag, waarvan het antwoord ook kort kán zijn, en uiteindelijk vaak ook is.

Nagib, ik zal het zo compleet mogelijk proberen samen te vatten. Pak jij ook even je UAV 2012 bij en lees eerst even par. 6 lid1 en 35 lid1 voor voordat je verder gaat met dit tekststukje over “Heb ik recht op meerwerk”? (Leestijd ca. 9 minuten)

“Maar wat staat er nu eigenlijk?”

UAV § 6.1 Verplichtingen van de aannemer
UAV § 6.1  Regel 1

1.           De aannemer is verplicht het werk uit te voeren naar de bepalingen van de overeenkomst zonder aanspraak op verrekening, bijbetaling of schadevergoeding te kunnen doen gelden dan in de gevallen, waarin dat bepaaldelijk voorgeschreven of kennelijk bedoeld is.

UAV § 6.1  Regel 1 In spreektaal

1.           De aannemer moet alles doen en maken waar hij zijn handtekening onder heeft gezet. “Aanneemsom = Aanneemsom” …… het bestek dus, lees hiervoor UAV par 1

2.           de aannemer heeft geen recht op extra betalingen ……

3.           behalve …..

4.           Als er ergens staat in de (hele) Overeenkomst dat hij er wél recht op heeft ……. lees hiervoor UAV par 1

UAV § 6.1 Regel 2

Hij is verplicht al datgene te verrichten, wat naar de aard van de overeenkomst door de wet, de billijkheid of het gebruik wordt gevorderd of tot een behoorlijke aanwending der bouwstoffen behoort.

UAV § 6.1 Regel 2 In spreektaal

1.           Wat jij zelf thuis zou moeten doen tijdens het klussen, Moet de aannemer ook doen. Je gaat een drie meter hoge muur metselen. Net zo goed dat je zelf een steiger moet zetten, moet de aannemer dat ook doen, en dus moet dat in de aanneemsom te zitten c.q. heeft hij geen recht op bijbetaling.

2.           De aannemer (iedereen) moet zich aan de Nederlandse wet houden. Vuistregel; denk hierbij aan alles wat eindigt op het woord “wet” (ARBO-wet, Wegenverkeerswet, …..).

3.           Het is billijk en/of gebruikelijk …… Je kan/gaat/wil niet álles tot in detail voorschrijven in een bestek. Bijvoorbeeld dat het gebruikelijk is dat de metselstenen voldoende nat gemaakt worden voordat je ze metselt.

Betekenis billijk : 1) Behoorlijk 2) Betrouwbaar 3) Rechtvaardig 4) Braaf 5) Eerlijk 6) Fair 7) Gerechtig 8) Gewettigd 9) Handelbaar 10) Mak 11) Onpartijdig 12) Rechtgeaard 13) Rechtmatig 14) Rechtschapen 15) Redelijk 16) Redelijk denkend 17) Wetmatig.

Betekenis gebruikelijk: 1) Bekend 2) Conventioneel 3) Gangbaar 4) Gevestigd 5) Gewoon Gewoonlijk 6) Normaal 7) Traditioneel 8) Usueel.

Kortom “net zoals je het aanpakt wanneer je thuis een schuur zou bouwen”

1.           “Passend bij de activiteit” …. 100 jaar oude waalformaatjes voor hergebruik breek je niet op met de greep van de laadschop/sjofel, …… net zoals je een mug niet dood schiet met een kanon.

2.           Bij het afrillen van trottoirtegels gebruik je een licht trilplaatje, bij een 30 cm dikke puinfundering….etc.

Nagib, bovenstaande samengevat, “Wanneer heb je recht op Meerwerk?”

Als er sprake is van UAV § 6.1 regel 1 punt 4 kan/heeft de aannemer recht op extra betaling. De opsomming van regel 1 punt 4 van staat uitgeschreven in UAV § 35.1

Met vriendelijke groet,
Rob van Maanen