Nieuwsbericht

Helpdeskvraag - Gelijkwaardigheid straatmeubilair

Profielfoto van Mark van der Sluys
19 september 2022 | 2 minuten lezen

Ik ben bezig met een bestek voor de herinrichting van een tweetal straten binnen een gemeente hier in het zuiden van het land. Ik heb de hoofdlijnen nu wel in het conceptbestek zitten, maar ben nog wat aan het zoeken naar de invulling van de laatste details. Misschien kunt u mij hier verder mee op weg helpen.

  • Ik kan altijd een poging wagen. Wat zit er nu al wel in het bestek en wat ontbreekt er nog?

De riolering wordt vernieuwd. Alle bestrating moet worden vervangen en na afloop moet de boel weer netjes worden ingericht met beplanting en moet er wat nieuw straatmeubilair komen.  

  • Ik heb even mee zitten schrijven. Ik hoor Riolering - hoofdstuk 25, Elementenverhardingen - hoofdstuk 83, Groenvoorzieningen - hoofdstuk 51 en uiteraard de nodige Grondwerken – hoofdstuk 22. Ik ben wel benieuwd wat u onder straatmeubilair verstaat.

Klopt – al die hoofdstukken komen voor in mijn bestek. Voor wat betreft straatmeubilair moet je denken aan een klein speeltuintje met alles wat daar bij hoort.

  • De RAW-systematiek voorziet ook in speeltoestellen. Hiervoor kunt u terecht in deelhoofdstuk 71.1 – speeltoestellen. 

Die heb ik inderdaad ook gezien, maar in het speeltuintje moet daarnaast bijvoorbeeld ook een bankje komen en een afvalbak. Juist daar ben ik naar op zoek.

  • De gemeente waar u voor werkt, heeft vast een idee bij de afvalbak en het bankje dat zij graag zouden willen laten toepassen. Vaak staan deze zelfs al klaar op de gemeentewerf om ergens binnen de gemeente geplaatst te worden. Heeft u daar al over gesproken met uw opdrachtgever?

Ja, nu u het zegt, ze hebben inderdaad hele specifieke afvalbakken klaar staan. Bankjes hebben ze niet beschikbaar.

  • In dat geval zou ik zelf een post aanmaken met betrekking tot de plaatsing van de afvalbak. Deze wordt dan vervolgens door de opdrachtgever ter beschikking gesteld.

Duidelijk en waar moet ik dan allemaal aan denken?

  • Ik zou in ieder geval aangeven waar en wanneer e.e.a. kan worden opgehaald – de locatie van de werf en de openingstijden. Niet alleen de afvalbak zelf is relevant, maar juist ook de materialen die ondergronds moeten worden aangebracht. Denk hier aan de betonnen voet en dergelijke. Bij het plaatsen van straatmeubilair komt vast ook grond vrij. Ook hier zou ik zeker iets voor opnemen om onnodige misverstanden te voorkomen.

Goede punten, dank. En hoe kan ik het beste omgaan met het bankje?

  • In het geval van het bankje zou ik zeker aanraden om rekenschap te houden met hetgeen in het ARW 2016 staat. Kijk hierbij specifiek naar de artikelen 2.10.1 tot en met 2.10.12. Deze gaan in op de technische specificaties die moeten worden opgenomen. Ik heb hem toevallig open staan op mijn scherm. Artikel 2.10.1 luidt als volgt: De aanbesteder neemt in de voor inschrijving relevante aanbestedingsstukken de technische specificaties op, waarin de door hem voor de opdracht voorgeschreven kenmerken zijn opgenomen. De technische specificaties bieden de ondernemers gelijke toegang en leiden niet ongerechtvaardigde belemmeringen in de openstellen van opdrachten voor mededinging.

Vrij vertaald: maak een technische specificatie van het bankje in plaats van het voorschrijven van specifiek type van een specifieke leverancier.

  • Exact!

Eigenlijk vind ik het wel vreemd dat ik bijna een compleet werk kan omschrijven met de RAW catalogus resultaatsbeschrijvingen, maar juist de laatste details niet.

  • U bent niet de eerste die dit signaal afgeeft. Om dit onder de aandacht te brengen hebben we op 27 september de Verkenningsmiddag straatmeubilair georganiseerd en daaruit voorgevloeid is werkgroep straatmeubilair, die op 19 oktober is geïnstalleerd. 

Interessant. Misschien is dit ook wel wat voor de calculator van de uitvoeringstak van ons bedrijf. Die hoor ik nog wel eens mopperen over het afprijzen van bestekken waarin op het gebied van straatmeubilair veel met ’99-posten’ is gewerkt.

  • Absoluut. Opdrachtgevers, aannemers, ingenieursbureaus en leveranciers zijn van harte welkom op de 27e. Allicht tot ziens!

Dank – wie weet tot dan!