Nieuwsbericht

RAW helpdeskvraag: Hoe stel ik een resultaatsverplichting goed op?

Profielfoto van Lars Birkholz
25 juli 2022 | 2 minuten lezen

Goedemiddag, u spreekt met de helpdesk van CROW, u had een paar vragen over het opstellen van een resultaatsverplichting.

Goedemiddag, inderdaad, ik ben een beginnende bestekschrijver. Recent heb ik de basiscursus UAV en RAW van het CROW gevolgd. De cursussen beschrijven en bepalen staan ook nog op de planning, maar ik ben nu met een onderhoudsbestek bezig en heb toch een paar vragen. Eén gaat over straatwerk en de andere over snoeien van bomen.

We zullen eens kijken of ik je kan helpen met de vragen.

De eerste vraag betreft het opstellen van een resultaatsverplichting voor het “Aanbrengen betonstraatstenen”, uitvoeren in keperverband. Moet ik het aantal bisschopsmutsen aanduiden als te leveren post of alleen het aantal betonstraatstenen? Ik denk van wel, maar waar staat dit uitgelegd?

De tweede vraag gaat over het snoeien van bomen. Ik heb een oud bestek erbij gepakt en daar staat een resultaatsverplichting “Begeleidingssnoei aanvaard boombeeld”. Ik heb zitten zoeken in de Standaard 2020 en in de Catalogus resultaatsverplichtingen, maar ik kan niets vinden. Wat zie ik hier over het hoofd?

Okay, eerst even de eerste vraag. In het kader van de uitgangspunten en de afspraken die zijn gemaakt op welke manier met de RAW-systematiek moet worden omgegaan verwijs ik naar de handleiding.

Wacht even, de handleiding die is volgens mij ook benoemd bij een van de cursussen die ik al gevolgd heb.

Dat klopt in de basiscursus RAW wordt toegelicht wat allemaal onderdeel is van de RAW-systematiek.

In deze handleiding staat vermeld dat de hoeveelheid te leveren bisschopsmutsen ook ter inlichting zou zijn vermeld met als kenmerk “L”, net als de straatbakstenen.

Dat is dan duidelijk.

Vraag twee, het snoeien van bomen, maar dan specifiek “Begeleidingssnoei aanvaard boombeeld”.
Wat of hoe dient hier nu gesnoeid te worden, deze resultaatsverplichting bestaat niet.

Daarom kon ik dus ook niets vinden in de Standaard 2020.

Ook nu kom ik uit bij de tekst die in de handleiding is opgenomen. Deze kan je zelf ook inzien/nalezen in de kennismodule contracteren via www.kennisbank.crow.nl/kennismodule. Hiervoor moet je wel een abonnement hebben.

We hebben inderdaad toegang tot de kennismodule. Ik zal gelijk even kijken. Ik zie dat het snoeien bestaat uit twee fasen, de begeleidingssnoeifase en de onderhoudssnoeifase.

Begeleidingssnoei is gericht op het op termijn krijgen van een takvrij stamstuk en een bepaalde takvrije zone. In de jeugdfase moeten de takken worden weggenomen die op latere leeftijd een probleem voor de omgeving en de boom kunnen vormen.

In de begeleidingssnoeifase zal vooral worden gesnoeid in de tijdelijke kroon. In de onderhoudsfase wordt gesnoeid in de blijvende kroon.

Is een boom eenmaal in de onderhoudssnoeifase, dan behoeven alleen nog takken te worden weggenomen die door omgevingsfactoren, zoals wegen, gebouwen, enzovoort, een negatieve invloed hebben op de kroon of takken die alsnog groeien in de takvrije zone.

Dat is inderdaad de juiste tekst.

Dat is dan duidelijk. Nadat ik de cursus had gehad, dacht ik nog wel “Ik moet eens in de handleiding gaan lezen’. Het blijkt nu wel dat ik dat zo snel mogelijk moet doen. Daar staat toch wel veel praktische informatie voor het opstellen van een bestek.

Volgens mij kun je weer verder met het opstellen van het bestek

Inderdaad, en bedankt voor de hulp.