Nieuwsbericht

Uit de archieven: "Aanbieding UAV-GC2000"

28 juli 2022 | 3 minuten lezen

RAW bestaat 50 jaar! De RAW Standaard Bepalingen kennen we allemaal, maar deze bijbel kwam er niet zomaar. Tientallen enthousiastelingen werkten de afgelopen decennia keihard aan de totstandkoming ervan. Benieuwd wat de oorsprong is van de RAW? In de rubriek ‘Uit de archieven’ duiken we het archief in en vinden we historische archiefstukken rondom de RAW.

Vinder: Teun van Reeuwijk

De archiefstkken zijn in bezit van Kees Nije en via Paul Janssen aangeboden aan CROW. Teun van Reeuwijk was projectleider UAV-GC en vertelt over het moment dat afgebeeld staat.

Vondst: foto's

Twee foto's van de aanbieding van het UAV-GC200 aan drs. H.B.M. van der Laan, plaatsvervangend directeur-generaal voor Industrie en Diensten van het Ministerie van Economische Zaken en aan de heer W.A. Lubberhuizen vice-voorzitter van het Algemeen Verbond Bouwbedrijf (AVBB) door ir. K. Nije, directeur CROW.

Plaats van aanbieding: Crowne Plaza Promenade, Den Haag.

Hoe belangrijk is het archiefstuk? 

"De aanbieding van de UAV-GC2000 is de afronding van een heftige periode waarin gezocht werd naar een stelsel uniforme voorwaarden voor opdrachten waarin ontwerp en uitvoering als één geheel worden aanbesteed en opgedragen aan een opdrachtnemer. De heftigheid bestond vooral uit het wantrouwen tussen opdrachtgevers (met name RWS en VROM) en de koepels van de bouwbedrijven (zoals AVBB en NVWB). Anderzijds bestond met name binnen Rijkswaterstaat een duidelijke verdeeldheid over de voortrekkersrol die CROW naar zich had toegetrokken om deze voorwaarden op te stellen (dat was toch een overheidstaak en waarom dan CROW en niet bijv. het Instituut voor Bouwrecht IBR).

Tevens vormde deze mijlpaal de start van een bredere toepassing van geïntegreerde contracten in de bouw, zowel in de Infra- als B&U-sector. Voor CROW werd dit een ‘nieuwe’ activiteit waarbij introductie, begeleiding, cursussen, advisering bij geschillen, kennisvergaring en doorontwikkeling veel inspanning zou gaan vergen."

Wat voor herinneringen roept het bij je op?

"De heftige periode die zo kenmerkend was voor de totstandkoming van de UAV-GC2000 werd nog eens benadrukt bij de organisatie van de aanbiedingsplechtigheid. Om zeker te zijn van medewerking van overheid en bedrijfsleven, moest de locatie Den Haag zijn. Inhoudelijk was er snel overeenstemming over de bijdragen:

  • ‘positionering (globaal) van de UAV-GC2000 als bouwcontract’ door mr. M.A.M. van den Berg (Katholieke Universiteit Brabant, Centrum voor Aansprakelijkheidsrecht, belast met het opstellen en redigeren van de UAVgc)
  • ‘Inbedding in (Europees) aanbestedingsbeleid’ door mr. J.G.J. Janssen, Stibbe Advocaten; reactie vanuit advocatuur op ‘aanbesteding met behulp van de Modelbasisovereenkomst met bijbehorende UAVgc 2000’, waarmee een voorschot werd genomen op de (CROW)-ontwikkeling van de ‘leidraad aanbesteden geïntegreerde contracten’
  • aanbieding UAVgc 2000 aan mevrouw A. Jorritsma-Lebbink, minister van Economische Zaken en aan de heer mr. drs. L.C. Brinkman, voorzitter van het Algemeen Verbond Bouwbedrijf.

CROW zag de bui hangen om de minister van Verkeer en Waterstaat uit te nodigen en besloot in overleg met NVWB de minister van EZ en VROM uit te nodigen. Dit veroorzaakte nogal wat tumult gezien de bedenkingen die bij een aantal ambtenaren bij V&W en bij VROM. Echter de uitnodigingen waren al geschreven en in een ambtelijk overleg met de bouwkoepels werd besloten dat de plaatsvervangend directeur-generaal voor Industrie en Diensten van EZ de UAVgc in ontvangst zou nemen. Hierop besloot het AVBB haar vice-voorzitter naar de bijeenkomst te sturen.

Gezien deze achtergronden was er een noodzakelijke betrokkenheid van de UAVgc-projectleider bij de gehele organisatie. Binnen CROW verliep dit gelukkig zonder al te veel problemen. Ook inhoudelijk was deze betrokkenheid gewenst en gevraagd: prof. Van den Berg vroeg ondersteuning bij het verkrijgen van beeldmateriaal voor zijn presentatie en mr. Janssen wilde zijn presentatie gebruiken om CROW als ontwikkelaar van een leidraad voor het aanbesteden van geïntegreerde contracten te promoten."

HomeGroepenRAW Vacatures