Nieuwsbericht

NIEUW: Verdiepingscursus RAW

Profielfoto van Samantha van Viegen
12 december 2022 | 1 minuut lezen

Wil je zelf een bestek opstellen en beoordelen? Dan is deze 2-daagse cursus wat voor jou. Na afloop van deze verdiepingscursus RAW ken je de RAW-systematiek, en weet je hoe je een bestek opstelt en beoordeelt.

Voor wie is deze cursus? 
Deze cursus is voor iedereen die RAW-bestekken gaat opstellen of beoordelen. Deze cursus is het vervolg op de basiscursus UAV en de basiscursus RAW. Gewenst basisniveau: mbo-4-niveau, enige civieltechnische kennis en de cursussen Basiscursus UAV en Basiscursus RAW. Deze cursus is ook voor diegene die willen instappen op de vervolgcursussen uitvoeren met RAW, registratie, controle en toezicht met RAW en rekenen met RAW.  

Wat leer ik?
Na het volgen van de cursus:

  • Weet je welke hulpmiddelen binnen de RAW systematiek beschikbaar zijn, welke waarde deze hebben voor de bestekschrijver en waar deze te vinden zijn.
  • Kun je zelfstandig eenvoudige beschrijvingen maken volgens de uitgangspunten van de RAW systematiek, zowel met als zonder hulp van de Standaard resultaatsbeschrijvingen uit de RAW-catalogus
  • Weet  je welke resultaten in een RAW bestek wel/niet beschreven moeten worden (hulpwerken, sleuven, niet alles hoeft in een resultaatsbeschrijving, Standaard RAW Bepalingen).
  • Kun je zelfstandig eenvoudige bepalingen maken volgens de uitgangspunten van de RAW systematiek.
  • Heb je inzicht in de relatie en samenhang tussen de bepalingen in de Standaard en die in het bestek
  • Weet je dat er technische, economische en juridische gevolgen zitten aan het verkeerd, onvolledig en afwijkend beschrijven van de RAW-systematiek  resultaten (er zijn risico’s).
  • Weet je wat in de uitvoeringsfase de technische, economische en juridische gevolgen zijn van verkeerde, onvolledige en afwijkend beschreven resultaten van de RAW-systematiek (wat zijn de risico’s).
  • Ken je de onderlinge (causale-) verbanden tussen de onderwerpen uit de Basiscursus UAV en RAW 

De onderwerpen die in de Basiscursus UAV en RAW aan bod komen zul je eveneens terugzien: hier wordt dieper op ingegaan. Het is dan ook belangrijk dat je eerst de basiscursussen hebt gevolgd.

Meer weten over het exacte programma of direct inschrijven?
Dat kan eenvoudig via de CROW academie site.