Nieuwsbericht

Gezocht: Werkgroepleden Herziening RAW Hoofdstuk 42 Betonconstructies

Profielfoto van Tom de Water
28 maart 2023 | 1 minuut lezen

In 2022 is RAW Hoofdstuk 42, Betonconstructies, gescreend door expert ir. Corné van der Steen.
De uitkomst van de screening heeft bepaald dat Hoofdstuk 42 geheel herzien wordt.

Doel van deze herziening is onder andere te zorgen voor: Actuele, gedragen criteria, eisen en meetmethoden voor RAW die aansluiten bij vigerende Europese regelgeving NEN-EN en Eurocode.

Bovenstaande punt wordt opgepakt met een werkgroep om gezamenlijk te bepalen hoe op de juiste wijze invulling te kunnen geven aan Hoofdstuk 42. 

Werkgroepleden gezocht
Wij willen er graag samen met jou voor zorgen dat onze hoofdstukken aansluiten bij de huidige regelgeving en praktische toepasbaarheid.

Daarom zoeken wij jou om ons hierbij te helpen, door aan te sluiten bij de werkgroep Herziening Hoofdstuk 42 Betonconstructies. Met de werkgroep willen we voor zomervakantieperiode al een keer bij elkaar komen. Bij deze startbijeenkomst zal de directie van CROW de werkgroep installeren. Dit geeft de werkgroep de mogelijkheid om na de zomervakantieperiode direct aan de slag te kunnen met de herziening van het hoofdstuk.

Deze werkrgroep wordt begeleid door RAW collega's:
- Tom de Water (tom.dewater@crow.nl)
en
Henk Kuipers (henk.kuipers@crow.nl)

Heb je interesse om deel te nemen? Of wil je eerst wat meer weten of het deelnemen aan een RAW werkgroep?
Neem dan gerust contact op met Tom of Henk. Zij beantwoorden je vragen graag.