Nieuwsbericht

Hoe het RAW cursus portfolio up to date blijft?

Profielfoto van Barbara Hasselaar
18 januari 2023 | 3 minuten lezen

Om ervoor te zorgen dat de RAW cursussen up to date blijven is het nodig om continu zicht te hebben op wat er om ons heen gebeurt, hoe didactische ontwikkelingen lopen en hoe we dit allemaal verwerken in de cusrsussen en delen met de docenten.
Om die reden heeft CROW al enige tijd Educatieve uitgevers.

Marieke Aarsen is er daar een van. Zij is educatief uitgever voor het portfolio RAW. We maken daarom graag nader kennis met haar.

Marieke is vanuit CROW de educatief uitgever voor het RAW cursusportfolio.
In 2022 mochten we weer veel RAW cursisten ontvangen bij CROW. Om ervoor te zorgen dat de cursussen up to date blijven, blijven aansluiten bij de wensen van onze RAW gebruikers en blijven aansluiten op alle ontwikkelingen is goed cursusbeheer van belang. Daarnaast zorgen we er ook voor dat onze docenten zich op didactisch oogpunt kunnen blijven ontwikkelen.

En bij onder andere die twee zaken komt Marieke om de hoek kijken. We maken dan ook graag beter kennis met haar en haar rol.

Kun je in het kort je rol als educatief uitgever toelichten?

Als educatief uitgever ben ik eindverantwoordelijk voor de cursussen. Ik begeleid vakspecialisten bij het ontwikkelen van nieuwe cursussen. Daarnaast kijken we continu kritisch naar onze bestaande cursussen. Ik zorg ervoor dat het zowel organisatorisch allemaal klopt, als onderwijskundig. Wat ik leuk vind aan het werken aan de cursussen van CROW is dat je een bijdrage levert aan de ontwikkeling van mensen, die allen hun steentje bijdragen aan de inrichting van Nederland.

Hoe zorg je ervoor dat de kennis in de cursussen up to date blijft?

We krijgen signalen van gebruikers, via ons externe netwerk, van docenten, uit enquêtes, en zorgen natuurlijk voor actualisering als een van onze publicaties wijzigt.

Waarom is er onlangs gekozen om te werken met het LMS?

Een LMS is een online leerplatform. Daardoor hoeven we niet alles meer ‘’in de cursusdag te proppen’’, maar kunnen we cursisten de gelegenheid geven zich voor te bereiden, te oefenen en na afloop alles nog eens te bekijken. Hierdoor gaan we een hoger leerrendement bereiken. Overigens zijn nog niet alle cursussen zo ver, maar het grote voordeel van online is dat we continu verbeteringen kunnen doorvoeren.

Hoe maakt een potentiële cursist de juiste keuze voor een bepaalde cursus?

Als je op onze website kijkt, hebben we per cursus de leerdoelen exact omschreven. Ook staat bij de omschrijving voor wie de betreffende cursus geschikt is en wat het instapniveau is per cursus. Hiermee willen we ervoor zorgen dat ge groep cursisten van gelijk niveau is en een vergelijkbare kennisachtergrond heeft. In het programma van de cursus vind je nog meer gedetailleerde informatie. Is er toch nog twijfel kan er altijd contact worden opgenomen met de CROW cursusadministratie via: cursus@crow.nl

Nieuw ontwikkelde RAW cursus
Tot slot wil Marieke graag vol trots een nieuw ontwikkelde cursus onder de aandacht brengen.
Dat is de ‘’Verdiepingscursus RAW’’. Hoe deze tot stand is gekomen? Marieke neemt ons mee:

“Tot 2022 waren de cursus ‘’bepalen met RAW’’ en ‘’beschrijven met RAW’’ de vervolgcursussen op de basiscursus RAW. In de praktijk merkten we dat cursisten vaak de cursus in de verkeerde volgorde afnamen. Waardoor er teveel herhaald moest worden tijdens de cursusdagen. Gevolg was dat de diepgang niet werd gehaald.
Na flink gepuzzel met de inhoud is er nu voor gekozen om de cursussen bepalen en beschrijven samen te voegen. Daardoor hebben we herhaling kunnen schrappen en meer diepgang kunnen aanbrengen.

Onderwerpen als verkeersmaatregelen en kabels en leidingen komen nu ook uitgebreider aan bod. Er is meer tijd om te oefenen met opdrachten en krijg je toegang tot ons learning management systeem (LMS), waarin je alle opdrachten en documenten rondom de cursus kunt terugvinden.

Al met al ben ik trots op de docenten die dit ontwikkeld hebben!

Introductieaanbod
De Verdiepingscursus duurt 2 dagen. De eerste cursus vindt plaats op 16 februari en 2 maart. Als introductie aanbod kun je je nu inschrijven met 50% korting voor deze datum.
Want we willen starten met een goed gevulde zaal vol enthousiaste cursisten!

Aanmelden kan eenvoudig via: Verdiepingscursus RAW.