Nieuwsbericht

Is er beleid vanuit CROW ten aanzien van het voeren van het RAW vignet op bestekken?

Profielfoto van Jacques Teunissen
26 januari 2023 | 2 minuten lezen

Het korte antwoord op deze vraag is: ja er is hiervoor beleid. Hieronder de gehele toelichting.

Het antwoord staat in de ‘Voorschriften voor het gebruik van RAW-keurmerken, -namen en -emblemen

Zie Bijlage III, pagina 1492 en 1493 van de Standaard 2020:

VOORSCHRIFTEN VOOR HET GEBRUIK VAN RAW-KEURMERKEN, -NAMEN EN -EMBLEMEN

Artikel 1

De door CROW aan gebruiker ter beschikking te stellen RAW-keurmerken, zijn aangegeven op bijlage 1.

Artikel 2

RAW-keurmerken, -namen en -emblemen worden gevoerd in de kleuren zwart en/of rood. Voor de kleur rood zo mogelijk de kleur rood 185-187 PMS gebruiken.

Artikel 3

RAW-keurmerken, -namen en -emblemen mogen worden verkleind en vergroot, met dien verstande dat de afmetingen ten minste 20 x 4 mm moeten bedragen, zonder daarbij de verhoudingen van de afmetingen van RAW-keurmerken, -namen en -emblemen te wijzigen.

Artikel 4

Van de op bijlage 1 aangegeven RAW-keurmerken moet het onder sub B aangegeven RAW-keurmerk op de voorzijde van de omslag, dan wel bij het ontbreken daarvan op de voorzijde van het eerste blad, van elk bestek of overeenkomst, tot stand gebracht met toepassing van de RAW-systematiek of onderdelen daarvan, worden opgenomen.

Artikel 5

RAW-keurmerken, -namen en -emblemen mogen worden gevoerd op elke pagina van een schriftelijke vastlegging, tot stand gebracht met toepassing van de RAW-systematiek of onderdelen daarvan; bij voorkeur aanbrengen in de rechter bovenhoek van de betreffende pagina's.

Artikel 6

RAW-keurmerken, -namen en -emblemen mogen worden gevoerd in advertenties, documentatiemateriaal, publicaties en in vanaf beeldscherm waarneembare tekst en tekens, voor zover deze betrekking hebben op de RAW-systematiek of de toepassing daarvan.

Vastgesteld door de Stichting CROW, Kennisplatform voor infrastructuur, verkeer, vervoer en openbare ruimte op 5 april 1988 en gedeponeerd bij het Benelux Merkenbureau onder nummer 671649, depotnummer 405678. 

Hoe kom ik aan het logo (vignet)
Als organisatie zelf een logo plaatsen op bijvoorbeeld het omslagblad van een bestek? Dat kan, door een mailtje te sturen aan de RAW-helpdesk kun je dit logo opvragen.

Toepassing Softwarehuizen Bakker&Spees en Brink
Beide softwarehuizen hebben in hun besteksoftware geborgd dat wordt voldaan aan bovenstaande voorschriften. Op deze manier zorgen we met elkaar voor eenduidigheid richting onze gebruikers.

Heb je naar aanleiding van deze informatie nog een vraag? Stel deze gerust aan de RAW-helpdesk (kies vakgebied RAW) of via Vraag & antwoord op RAW.nl