Nieuwsbericht

Aan de slag met Kabelwerk!

Profielfoto van Henk Kuipers
9 maart 2023 | 2 minuten lezen

Op maandag 20 februari 2023 is de RAW Werkgroep hoofdstuk 26 Kabelwerk geïnstalleerd.

Het gaat hierbij om een werkgroep die aan de slag gaat met de herziening van het hoofdstuk 26 Kabelwerken.
Reden voor deze herziening is om ervoor te zorgen dat het gehele hoofdstuk weer actueel is en aansluit bij de ontwikkelingen in het werkveld.
Denk bij deze herziening aan zaken als:

• Impact van de energietransitie
• Glasvezelontwikkelingen
• Nieuwe bouwstoffen/materialen
• Nieuwe werkmethodes/technieken
• Duurzaamheidsaspecten en circulariteit
• Veiligheids-issues
• Digitale verwerking gegevens
• Aangepaste wetgeving
• Aangepaste normeringen/ nieuwe ontwerprichtlijnen
• Nieuwe aanlegtechnieken

Focusgebied RAW-werkgroep
Veel kabelactiviteiten vinden plaats in de nutsbranche. De activiteiten in deze branche zijn beperkt omschreven in het huidge hoofdstuk. Het is dan ook wenselijk en noodzakelijk om deze branche nauwer te betrekken bij de actualisatie van het hoofdstuk. Dit zorgt voor een betere herkenbaarheid en volledigheid van alle kabelactiviteiten.

Ook wordt er nog nagedacht over een apart deelhoofdstuk specifiek voor nutsactiviteiten.

Om ervoor te zorgen dat het hoofdstuk gaat aansluiten op de kabelactiviteiten ligt de focus van de werkgroep met name op de volgende punten:

 • RAW aanvullen cq aanpassen met resultaatsbeschrijvingen voor kabelwerken. Te onderscheiden naar diverse soorten kabelwerken (HS-MS-LS-huisaansluiting- glasvezel, data, telecom, etc.) en kabelactiviteiten (aanleg, montage, installatie, etc.)
 • Aanpassen van H26 Kabelwerk in ‘de Standaard’, de Resultaatbeschrijving en de Handleiding.
 • Ondervangen van veel gestelde (helpdesk)-vragen ten aanzien van kabel werkzaamheden o.a. in relatie tot energietransitie, klimaatadaptatie en duurzaamheidsaspecten.

Samenstelling RAW Werkgroep hoofdstuk 26 – Kabelwerk
Er is voor gekozen om een compacte werkgroep samen te stellen met een zeer sterke achterban en specialistische technische kennis op het gebied van kabelwerken.

De werkgroep is geïnstalleerd door Annette van Walt Meijer directielid CROW.
De volgende leden nemen zitting in de werkgroep:

 • Wim Mensink - Enexis Groep -Senior Consultant Contract Management
  Wim Mensink is o.a. betrokken bij het samenwerkingsverband GROND’G (gezamenlijke netbeheerders in voor combiwerken in NO Nederland bestaande uit Enexis, Vitens, WBG, WMD, Cogas, Rendo, VodafoneZiggo)
 • Berry Kok - Beleidsadviseur ondergrondse infra GPKL; Het Gemeentelijk Platform Kabels en Leidingen (GPKL) is het kennisnetwerk rond ondergrondse kabels en leidingen, voor en door gemeenten
 • Adwin van As - Contractmanager Aannemerij Enexis
 • Harrie Hegger - Contractspecialist bij Strategisch Resource Management Liander
 • Paul Janvier - Adviseur bij KPN
 • Richard Timmerman - Alsema Zuidlaren: namens Bouwend Nederland vanuit de Vakgroep Ondergrondse Netwerken en Grondwaterbeheer. Met ondersteunig van vakinhoudelijk experts.
 • Roel Treep - Engineer bij Enexis
 • Oguz Baldik - Contract adviseur bij Stedin
 • Gert Windhouwer - Hoofd Contractmanagement Van Voskuilen Groep (daarvoor Senior Contract Specialist bij Alliander)

De begeleiding van deze RAW Werkgroep ligt in handen van:

Via RAW.nl zullen wij jullie op de hoogte houden van de voortgang van deze werkgroep.
Heb je nog vragen na het lezen van dit item? Stuur dan gerust een mail naar Henk Kuipers of Dik Berkheij.
Henk.Kuipers@crow.nl
Dik.Berkheij@crow.nl