Nieuwsbericht

Samen aan de slag met duurzaamheid

Profielfoto van Barbara Hasselaar
21 maart 2023 | 3 minuten lezen

Onderstaande lijst was de Top 10 van 2022 als het gaat om google zoekopdrachten op het gebied van duurzaamheid en milieu.
Gewoon een leuk weetje op de dinsdagochtend. Toch?

 1. Tweedehands goederen
 2. Veganisme
 3. Elektrische auto
 4. Duurzaamheid
 5. Zonne-energie
 6. Tweedehandswinkel
 7. Vlooienmarkt
 8. Recycling
 9. Windmolen
 10. Papier recyclen

Nee, niet alleen een leuk weetje maar een feit dat veel van ons op zoek zijn naar duidelijkheid, informatie over duurzaamheid en de toekomst.
Dat geldt met name ook voor de GWW sector. Er zijn doelen gesteld voor 2030, en daarvoor moeten we met elkaar aan de slag.
Kennis delen en kennis opdoen is dan van belang. Niet ieder voor zich, maar gezamenlijk. 

InfraTech 2023
Met de sessies op InfraTech 2023 hebben we een aftrap gegeven om samen met de sector aandacht te geven aan het thema duurzaamheid. 
Welke stappen moeten er gezet worden en waar kunnen we elkaar vinden in de stappen van het proces naar een duurzaam 2030 en het behalen van de klimaatdoelstellingen.

We blikken graag nog even terug naar de verschillende sessies en delen hier de terugblik met de presentatie.

 • Sessie RAW en Duurzaamheid; Albert Haveman
  De ideeën over ‘hoe we in Nederland infrastructuur maken en onderhouden’ zijn snel aan het veranderen. In 2030 willen we alle infrawerken klimaatneutraal en circulair aanleggen. Een transitie waarin we een grote rol  voor RAW voorzien.
 • Dashboard monitoring DGWW
  Eind 2022 is de eerste versie van het uniforme Dashboard Monitoring Duurzaam GWW opgeleverd. Gegevens die in de projecten worden verzameld, worden door dit Dashboard zoveel als mogelijk geautomatiseerd vertaald naar 6 KPI’s: CO2, NOx, Energieverbruik installaties, Biodiversiteit, Circulariteit en MKI. Hierdoor ontstaat voor overheidsopdrachtgevers (eindelijk) een uniform beeld van hoe ver de doelstellingen op het gebied van verduurzaming van de infra gerealiseerd worden.

 • Asfalt: ADA-tool, PCR2.0 en High-fidelity digital twins
  Sessie over de nieuwe online tool Aantoonbaar Duurzaam Asfalt (ADA) waarmee de duurzaamheid van asfaltproducten en aanverwante werkzaamheden op eenvoudige en uniforme wijze aangetoond en gebruikt kan worden in het aanbestedingsproces.

 • Aanbesteden, contracteren & duurzaamheid
  Deze sessie bestond uit vier korte presentaties waarbij twee sprekers inzoomden op het belang van een goede samenwerking en de andere twee presentaties de uitdagingen bij de inkoop van bestratingsmateriaal uitdiepten.

 • CROW Infradebat Duurzame Gebiedsontwikkeling
  Er is grote druk op realisatie van woningen, de binnensteden zijn druk en de bevolking neemt nog steeds toe. Wat betekent dit, naast energietransitie, voor een duurzame gebiedsontwikkeling en welke rol speelt de infrastructuur daarbij? Is deze voor verbinding, bundeling, ordening en is er nog vernieuwing nodig? Kijk de samenvatting van Pieter Litjens terug.

 • Duurzaamheid, van ambitie naar standaard
  Iedereen is voor duurzaamheid. Waarom is het dan zo lastig om duurzaamheid uit de ‘pilotfase’ te halen en de stap te zetten naar ‘business as usual’? In deze sessie gingen vertegenwoordigers vanuit opdrachtgevers, opdrachtnemers en adviesbureaus onder leiding van CROW het gesprek hierover met je aan, op zoek naar oplossingen.

 • RAW en Duurzaamheid: Position Paper en Expertmeeting
  De ideeën over ‘hoe we in Nederland infrastructuur maken en onderhouden’ zijn snel aan het veranderen. In 2030 willen we alle infrawerken klimaatneutraal en circulair aanleggen. In deze sessie vertelden Joost Fijneman en Albert Haveman van CROW over het Position Paper waarin deze ambitie is vastgelegd, de resultaten van de Expertmeeting hierover, en wat dat volgens hen gaat betekenen.
  -> Benieuwd naar het Position Paper RAW en Duurzaamheid in 2030? Download deze hier.

  Via RAW.nl houden we jullie op de hoogte van de verder stappen die gezet worden om duurzaamheid te verwerken in de RAW-systematiek.
  Trekkers van dit project zijn RAW collega's:
  - Mark van der Sluys en Tom de Water