Nieuwsbericht

CROW-richtlijn Werken in en met verontreinigde bodem geactualiseerd

Profielfoto van Barbara Hasselaar
16 mei 2023 | 2 minuten lezen

De CROW-richtlijn 'Werken in en met verontreinigde bodem' is online geactualiseerd. De richtlijn is van toepassing op alle werkzaamheden die in en met verontreinigde bodem of baggerspecie plaatsvinden. Met de vernieuwingen en aangepaste inhoud sluit deze derde versie beter aan op de huidige ontwikkelingen. Versie 3 van de richtlijn is op 9 mei tijdens het webinar 'Werken in en met verontreinigde bodem' geïntroduceerd dat werd bijgewoond door een kleine 400 deelnemers.

Versie 3 en 4 

De herziening in mei (versie 3) betreft alleen de Online Kennismodule 'Werken in en met verontreinigde bodem'. In het vierde kwartaal van 2023 zullen naar verwachting ook de aanpassingen van de Omgevingswet worden doorgevoerd in versie 4 van de richtlijn. De publicatie zelf zal dan opnieuw worden uitgegeven en ook de Online Kennismodule wordt dan weer herzien.

Met deze vernieuwde richtlijn wil CROW bijdragen aan een duurzame en veilige omgang met verontreinigde bodem en baggerspecie. De richtlijn biedt praktische handvatten voor een veilige en effectieve uitvoering van werkzaamheden in en met verontreinigde bodem en draagt bij aan een gezonde leefomgeving.
 

Belangrijkste wijzigingen 

De wijzigingen in versie 3 zijn divers. De meeste aanpassingen zijn gedaan bij het gebruik van de Bodemkwaliteitskaart en toetswaarden van rekenvoorbeelden. Ook zijn het R-DLP examen en de certificering aangepast. Nieuw zijn de functieprofielen die zijn opgesteld voor de gebruikers, zoals grondwerkers en machinisten die zijn gekoppeld aan risicoklasse 1 t/m 4.    

Ruim 400 deelnemers webinar  

De nieuwe versie werd in het webinar van 9 mei geïntroduceerd onder leiding van Eddy Westdijk van CROW. Met een opkomst van een kleine 400 deelnemers zijn wij erg tevreden. Het was een interactieve sessie, waarin Klaas Ruigewaard van Aboma startte met een toelichting op de belangrijkste wijzigingen. Daarna beantwoordde de nieuwe voorzitter van het Platform 400, Sjesco Heuberger van Aboma, een aantal vragen en lichtte Henriette van Hoek (gemeente Amsterdam) de Bodemkwaliteitskaart toe. Daan van Wieringen vertelde namens NL Ingenieurs over risicoprofielen en Wilko Bardelmeijer van CROW sloot af met een inventarisatie voor de live vervolgbijeenkomst in november, waarna er gelegenheid was om vragen te stellen.

Toepassing in de praktijk tijdens bijeenkomst november 

Al voor de introductie van deze versie hebben we al veel vragen ontvangen. Ook tijdens het webinar bleek dat het soms lastig is om nu al voor te bereiden op de Omgevingswet of om de richtlijnen op de juiste manier toe te passen. Om meer handvatten te geven over de toepassing en om alvast vooruit te lopen op de 4e versie van de richtlijn organiseren we in november een live bijeenkomst. Hier volgt meer informatie over in september.  

Presentaties


Contact  

Er zijn veel vragen gesteld tijdens het webinar. Niet alles hebben we tijdens de sessie kunnen beantwoorden. Een aantal vragen en onze antwoorden daarom hebben we hier verzameld. Daarnaast kan je inhoudelijke vragen over de richtlijn stellen bij onze Helpdesk. Met overige vragen over de richtlijn kan je terecht bij onze Klantenservice.