Groenvoorzieningen inclusief exoten

VolgendOntvolgen

Redactie

Profielfoto van Jeroen Geenen

Aansprakelijk voor leveren inboet ban ter beschikking gestelde bomen en beplantingen?

Goede dag, Het bestek geeft aan dat de UAV 2012 van toepassing is tevens is de Standaard RAW 2020 van toepassing. In de bestekspost staat bij het planten van bomen en beplanting aangegeven: Inclusief nazorg voor oplevering van de aanplantwerkzaamheden en inclusief nazorg na oplevering van de...
Profielfoto van Robert Voorhaar

Veel natuurlijkafval (blad) ontstaan door storm, is dit extra werk ?

Er is veel blad gevallen op de verharding en beplanting en gazon onstaan door de storm in Overijssel, kunnen wij dit opvoeren via stelpost als extra werk ? 
Profielfoto van Jules Sondeijker

Eikenprocessierups

In Nederland zijn maar weinig contracten die de bestrijding van de Eikenprocessierups goed bestieren. Vanuit het Samenwerkingsverband Eikenprocessierups Zuid-Limburg is er veel kennis om een gemeente op weg te helpen met wat je wel of wat je niet moet doen. Bespuiting van EPR luistert erg nauw, juiste...
Profielfoto van Robert Voorhaar

Indexering 2022

Ik heb een vraag over indexering Hieronder staat het onderdeel Betalingsregeling: risicoregeling uit hoofdstuk 3 van het onderhoudsbestek  01 04 02 Loonkosten- en brandstoffenbestanddelen 01 Het eerste contractjaar vindt er geen verrekening van wijziging in loonkosten of andere kosten plaats....
Profielfoto van Koen van Leenen

Update artikel 51.46.01 lid 03a Stichting Varb

Ik zie dat in artikel 51.46.01 lid 03a van de Standaard 2020 nog de oude naam van de Stichting Beurshal staat genoemd. Dit is sinds 2020 gewijzigd in Stichting Varb (https://www.varb.nl)
Profielfoto van Robert Voorhaar

Stormschades opruimen is dat extra werk voor een RAW onderhoudsbestek ?

Door de hevige regen en wind is er overlast ontstaan op de parkeerplaatsen. Het probleem zit daarbij in de afvoer sloot en bergingsvijver.Al het water moet via een stuw onder een laantje door naar de achtergelegen vijvers.Meerdere duikers en de stuw zaten verstopt en zijn overgroeid waardoor het water...
Profielfoto van Gerland Keun

Inboet verplichting bij bomen

Volgens de opdrachtgever valt het vervangen van een dode boom in een laanbeplanting van meer dan 30 jaar ook onder de inboetverplichting. Als opdrachtnemer vinden wij dat een inboetverplichting alleen geldt bij bomen in de nazorg periode van nieuwe aanplant. Wat zegt de RAW systematiek over de...
Profielfoto van Barbara Hasselaar

Welke gemeente heeft de RAW-teksten omtrent de Aziatische duizendknoop al toegepast in een bestek?

Omdat de problematiek rondom de Aziatische duizendknoop zeer actueel en wijd verspreid is, willen we tijdens een online themasessie ingaan op de bestrijding hiervan. Heeft jouw gemeente de RAW-teksten omtrent de Aziatische duizendknoop al toegepast in een bestek? En zou je hierover je ervaringen...