Nieuws RAW gerelateerd

VolgendOntvolgen

Redactie

Lees hier het laatste nieuws rondom de RAW-systematiek én alle RAW gerelateerde onderwerpen. Heb je zelf interessant nieuws om te delen. Stuur dan een berichtje naar Barbara.hasselaar@crow.nl

RAW Hoofdstuk 82 Betonverhardingen onder de loep genomen

In het kader van Verduurzaming RAW is de RAW-werkgroep hfst 82 Betonverhardingen geïnstalleerd.

Hout verdient een ‘eigen’ plek in de RAW-systematiek.

Dit en nog veel meer is besproken tijdens de Expertsessie Hout in de RAW-systematiek.

RAW-werkgroep Biodiversiteit van start

Wat zijn de kansen en mogelijkheden voor het praktisch toepasbaar opnemen van biodiversiteit in RAW?

Draag jij ook je circulaire steentje bij?

Dat kan namelijk op verschillende manieren, Tom de Water neemt ons in zijn 3e blog mee hoe dit kan.

Expertsessie SEB in RAW - de terugblik

SEB is een belangrijke stap in het verduurzamen van de gww-sector.

Deel 3 - Voorwaarden RAW-systematiek wordt niet uitvoerig gelezen.

Terwijl afspraken en voorwaarden wel van groot belang zijn, net als bij voetbal en daar weet RAW collega Rob Boersma alles van.

Hoe waarborgen we duurzaamheid in de RAW-contractsystematiek

Tom de Water licht in zijn tweede blog toe voor welke uitdaging we staan met de verduurzaming van de RAW-systematiek.

Terugkoppeling Verkenningsmiddag MKI in het RAW-bestek

Nog geen concreet beeld hoe MKI op te nemen maar wel voldoende input om het goede gesprek te voeren.

CROW Vacature RAW-AGC docent

Ben jij onze nieuwe RAW docent die de cursisten kan inspireren en de juiste kennis kan bijbrengen?

Kennispaper: Overwegingen voor implementatie MKI in het RAW-bestek

CROW beheert en ontwikkelt een breed scala aan normen en richtlijnen voor de Nederlandse grond-, weg- en waterbouw (GWW). Een van de bekendste en meest...